Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Jezioro Zegrzyńskie i okolice - Opis mapy

nowa mapa - "Jezioro Zegrzyńskie i okolice" - przedstawia fragment terenu bezpośrednio przyległego do tego jeziora. Z administracyjnego punktu widzenia jest to Powiat Legionowski wraz z najbliższym otoczeniem. Krajobraz okolic Legionowa jest typowym pejzażem nizinnym z nieznacznymi różnicami poziomów. Już samo położenie nad trzema dużymi rzekami - Wisłą, Narwią i Bugiem - stanowi o ważnych walorach turystycznych i przyrodniczych tego regionu. Po utworzeniu sztucznego jeziora w 1963 r. powstały wręcz niezwykłe warunki do rozwoju turystyki w tym obszarze. Zaskakującym jest fakt istnienia na terenie powiatu, w tak bliskim sąsiedztwie stołecznej aglomeracji, wielu osobliwości, a wręcz pereł przyrodniczo-krajobrazowych. Dwie trzecie powierzchni powiatu to Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Dziesięć rezerwatów przyrody chroniących niezwykle istotne środowiska przyrodnicze, skupionych jest na tym niewielkim wycinku terenu. Około 100 pomników przyrody ożywionej wpisanych zostało do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Rzadkie i ginące gatunki ptaków można oglądać w dwóch rezerwatach faunistycznych oraz nad Narwią i Bugiem, w krajobrazach naturalnych, tajemniczych i pełnych spokoju łąk nadrzecznych. Na wędkarzy czekają łowiska naturalne i specjalne. W bezpośrednim otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego funkcjonuje wiele ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych z własną bazą gastronomiczną. Są tu plaże, klub windsurfingowy oraz porty jachtowe. Na opisywanym terenie nie brakuje także atrakcji dla miłośników historii i zabytków architektury. Bliskie sąsiedztwo stolicy miało duży wpływ na rozwój i przemiany tych ziem. Powstawały tu rezydencje magnackie, biskupie, książęce a nawet dwór królewski. W dawnej Puszczy Nieporęckiej ulokował swój dwór myśliwski król Zygmunt III Waza. W Jabłonnie swoje rezydencje sytuowali biskupi płoccy. Dzięki powstaniu tych zespołów rozwijały się także okoliczne osady. Ze względu na bliskość Warszawy historia okolic Legionowa na trwałe związała się z historią militarną Polski, tu powstały obiekty obronne i garnizony, tędy przetaczały się fronty wojen. Wiele cennych zabytków architektury, w tym także budownictwa sakralnego, spotkamy w Serocku, Nieporęcie i Chotomowie. Wyjątkowym skupiskiem historycznych obiektów jest przepiękne miasteczko Serock. Warto wybrać się do Zegrza, Góry, Woli Kiełpińskiej czy Jadwisina. Budownictwo militarne XVIII w. pozostawiło na tych ziemiach kompleks twierdz i fortów. Najciekawsze możemy oglądać w Beniaminowie, Zegrzu, Dębem i Janówku. Spotykamy tu także miejsca pamięci narodowej, pola bitewne, cmentarze i pomniki.

Instalacja mapy w KaMap CE

Z działu mapy należy pobrać plik zip odpowiadający mapie, którą chcemy zainstalować. Pobrany plik należy rozpakować na komputerze stacjonarnym i rozpakowany katalog Kamap wgrać do katalogu głównego karty pamięci SD nawigacji lub katalogu głównego wewnętrznego dysku nawigacji. Na nawigacji lub palmtopie należy uruchomić plik Kamap.exe znajdujący się we wgranym katalogu. Powinien uruchomić się program KaMap. Mapę można otworzyć po wybraniu w programie Menu->Mapy.