Wybierz interesującą Cię mapę.
Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2020

Babia Góra 2020 v1.20 - Opis mapy

Szczegółowa mapa turystyczna z uwzględnieniem atrakcji, zabytków, noclegów, gastronomii oraz innych miejsc przydatnych turyście. Zawiera nazwy ulic w miejscowościach oraz szlaki turystyczne wraz z kilometrażem. Idealna gdy urlop spędzasz w Zawoni bądź wybierasz się zdobyć najwyższy szczyt Beskidów – Babią Górę zaliczaną do Korony Gór Polskich.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2016

Baskid Mały 2016 - Opis mapy

Szczegółowa mapa turystyczna z uwzględnieniem atrakcji, zabytków, ciekawych miejsc . Zawiera nazwy ulic w miejscowościach oraz kilometraż szlaków. Ciekawe miejsca wyróżniono żółtym kolorem. Idealna na wycieczki!


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2016

Beskid Makowski (Średni) - Opis mapy

Mapa przedstawia cały obszar Beskidu Makowskiego (zwanego też Beskidem Średnim lub Myślenickim) oraz fragmenty Beskidów: Małego, Wyspowego i Żywieckiego. Swym zasięgiem obejmuje tereny od Wadowic na zachodzie po Dobczyce i Rabkę-Zdrój na wschodzie. Beskid Makowski składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień pomiędzy którymi wyrzeźbione zostały doliny górskie. Najwyższym szczytem jest Mędralowa (1169 m n.p.m.). Pozostałe pasma osiągają wysokość do 700 – 800 m n.p.m. Jest to obszar dość gęsto zaludniony. Lasy występują jedynie w wyższych partiach. Jest to atrakcyjny, choć mało popularny teren na piesze i rowerowe wycieczki. Do największych ośrodków turystyki górskiej na tym obszarze należą Sucha Beskidzka i Maków Podhalański. Region ten wyróżnia się pod względem etnograficznym. Zamieszkują go różne grupy etnograficzne, czego odzwierciedleniem jest m.in. folklor i zabudowa wsi. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu. Mapa zawiera pełną informację turystyczną: szlaki turystyczne, punkty widokowe oraz bazę noclegową.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Beskid Mały - Opis mapy

Zasięg od Bielska-Białej na zachodzie po Suchą Beskidzką na wschodzie, od Wadowic na północy po Jeleśnię i Zawoję na południu. Mapa Jeziora Miedzybrodzkiego. Pełna treść turystyczna.


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Beskid Mały 2017 - Opis mapy

Jest to mapa jednostronna w skali 1:40 000. Mapa prezentuje obszar najmniejszego, ale jakże urokliwego polskiego Beskidu. Zasięg mapy obejmuje tereny pomiędzy Bielskiem-Białą na zachodzie i Suchą Beskidzką na wschodzie oraz Wadowicami od północy i Żywcem na południu. Obszar Beskidu Małego posiada charakter zwartej, rozległej wyspy górskiej, którego najwyższym szczytem jest Czupel (930 m n.p.m.). Dla turystów jest to łatwo dostępny obszar z gęstą siecią szlaków turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej. Jeziora Żywieckie i Międzybrodzkie stwarzają dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Obszar Beskidu Małego to również region bogaty kulturowo, gdzie spotkać można ślady wczesnośredniowiecznych grodzisk, ruiny rycerskich zamków, dawne rezydencje magnackie, staropolskie szlacheckie dworki, czy niespotykane gdzie indziej kamienne szałasy. W regionie tym urodził się i wychował Jan Paweł II, który często wędrował po szlakach tego Beskidu. Aktualizacji mapy Compass dokonał na bazie własnych prac terenowych oraz w konsultacji ze znakarzami szlaków. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu. Mapa polecana jest do uprawiania różnych form turystyki, jak również dla osób zmotoryzowanych.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Beskid Niski - Opis mapy

Zasięg od Krynicy-Zdroju po Komańczę. Mapa zawiera czytelny schemat szlaków turystycznych, czasy przejść, mapę dojazdu.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Beskid Niski 2017 - Opis mapy

Mapa prezentuje obszar najrozleglejszego z polskich Beskidów. Zasięg mapy obejmuje tereny od Krynicy-Zdrój i Grybowa na zachodzie po Komańczę i Szczawne na wschodzie oraz Gorlice na północy po polsko-słowackie pogranicze na południu. Beskid Niski to najniższe pasmo górskie w całych Karpatach – maksymalne wysokości wynoszą ok. 1 000 m n.p.m. Najwyższy szczyt po stronie polskiej to Lackowa (997 m n.p.m.). Są to najdziksze i najmniej zagospodarowane turystycznie polskie góry, które w niewielkim stopniu zostały zmienione przez człowieka. Niepowtarzalne walory krajobrazowe wielu opuszczonych i nadal niezaludnionych miejsc ze śladami dawnych wsi i dziewiczą przyrodą górską, dość liczne pamiątki po mieszkańcach tych ziem (Łemkach) w postaci pięknych drewnianych cerkwi, są dodatkowym powodem, dla którego warto tu przyjechać. Jest to wymarzone miejsce na wyprawy rowerowe. Niewiele tu uciążliwych podjazdów, za to mnóstwo długich, łagodnie wznoszących się i zupełnie bezludnych dolin. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu. Mapa polecana jest do uprawiania różnych form turystyki, jak również dla osób zmotoryzowanych.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Beskid Sądecki - Opis mapy

Mapa obejmuje cały obszar Beskidu Sądeckiego, od doliny Dunajca na zachodzie i północnym zachodzie, po Krynicę, Tylicz i Muszynkę na południowym wschodzie. Zawiera także obszar Małych Pienin, Pieninek oraz część Pienin Właściwych. Na mapie znajduje się również fragment Beskidu Niskiego: Gór Grybowskich. Beskid Sądecki to w większości zalesione pasmo górskie z najwyższym szczytem Radziejową (1 262 m n.p.m.). Przebiega tędy pieszy czerwony Główny Szlak Beskidzki. Wiele tu również szlaków rowerowych. Najpopularniejszym ośrodkiem narciarskim w regionie jest Jaworzyna Krynicka. Sądecczyzna to atrakcyjny region z urozmaiconym krajobrazem (pasma górskie, przełom rzeczny Popradu), bogactwem walorów leczniczo-wypoczynkowych (uzdrowiska: Krynica-Zdrój, Szczawnica, Muszyna, Złockie, Żegiestów-Zdrój, Piwniczna-Zdrój), tradycyjną i stale kultywowaną kulturą ludową, wreszcie cennymi zabytkami. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Beskid Sądecki - Opis mapy

Mapa obejmuje cały Beskid Sądecki, od Tylmanowej po Tylicz, od Nowego Sącza po Leluchów i Lubowlę. Są tu także Małe Pieniny i prawie cała Ľubovnianska vrchovina. Bardzo plastyczne, kolorowe cieniowanie i poziomice co 20 m przystępnie pokazują ukształtowanie terenu. Cechy charakterystyczne mapy to: gęsta sieć ścieżek i dróg, czytelna baza noclegowa i szlaki turystyczne, szlaki konne, narciarskie oraz szlaki i trasy rowerowe, wyraźne wyciągi narciarskie i kolejki, starannie wyliczone czasy przejść, siatka do GPS, szczegółowa zabudowa dobrze widoczna nawet w lasach. Mapa zawiera komplet informacji dla turysty pieszego, ale także uprawiającego narciarstwo, jazdę konną lub rowerami. Jest idealna dla osób przemieszczających się samochodem, ale także autobusem (nazwy przystanków!)


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Beskid Śląski - Opis mapy

Zasięg od Goleszowa na zachodzie po Węgierską Górkę na wschodzie. Od Bielska-Białej na północy po Zwardoń na południu. Mapa zawiera pełną treść turystyczną, w tym schemat przebiegu szlaków turystycznych.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2015

Beskid Śląski - Opis mapy

Mapa obejmuje Beskid Śląski, łącznie z takimi miejscowościami jak: Ustroń, Brenna, Wisła, Istebna, Bielsko-Biała, Szczyrk i Milówka. Na mapie zaznaczono m.in. zabytki, noclegi, bazę gastronomiczną, baseny, wyciągi narciarskie. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych i rowerowych, łącznie z kilometrażem, przy szlakach pieszych podano również orientacyjny czas przejścia, co pozwala łatwiej zaplanować wycieczkę. W miejscowościach podano nazwy ulic. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu co 20 m.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2020

Beskid Śląski 2020 - Opis mapy

Prezentuje obszar bardzo popularnego i często odwiedzanego zakątka Beskidów, jakim jest Beskid Śląski. Zasięg mapy obejmuje tereny od Skoczowa i Bielska-Białej na północy po Worek Raczański na południu oraz Żywiec na wschodzie i Jabłonków (Czechy) na zachodzie. Beskid Śląski to góry mocno zalesione o dużych wysokościach względnych, jednak dobrze poznane i licznie zaludnione. Posiadają gęstą sieć dróg i szlaków turystycznych, rozbudowaną bazę noclegową, w tym wiele schronisk górskich. Położone na tym obszarze Ustroń, Wisła i Szczyrk należą do największych ośrodków turystyczno-wypoczynkowych w polskich górach. Zimą narciarze mają tu do dyspozycji kilkadziesiąt wyciągów narciarskich i dobrze przygotowane trasy zjazdowe. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu. Mapa polecana jest do uprawiania różnych form turystyki, jak również dla osób zmotoryzowanych.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Beskid Śląski i Żywiecki 2017 - Opis mapy

Mapa obejmuje obszar całego Beskidu Śląskiego i Żywieckiego – pasm górskich cieszących się dużą i zasłużoną popularnością wśród turystów. Na północy mapa sięga po Bielsko-Białą, na południu po Worek Raczański i Lipnicę Wielką, na zachodzie po Skoczów i Ustroń, a na wschodzie po Maków Podhalański. Beskid Śląski to góry mocno zalesione o dużych wysokościach względnych, jednak dobrze poznane i licznie zaludnione, z gęstą siecią dróg i szlaków turystycznych, posiadające rozbudowaną bazę noclegową. Beskid Żywiecki to najwyższe po Tatrach pasmo górskie w Polsce. To góry bardziej dzikie i niedostępne. Wyniosłe szczyty sąsiadują tu z dolinami, w których ulokowały się miejscowości z tradycyjną ludową zabudową. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim, oprócz licznych szlaków pieszych i rowerowych, funkcjonuje rozbudowana infrastruktura narciarska (Szczyrk, Wisła, Ustroń, Korbielów). Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu. Mapa zawiera aktualne informacje (na 2017 rok) turystyczne i topograficzne tych terenów - siatkę szlaków turystycznych (długość odcinków, czasy przejścia, przewyższenia), infrastrukturę (noclegi, punkty gastronomiczne i inne), wszelkie atrakcje - wyciągi, zabytki, kąpieliska.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2007

Beskid Trzech Granic - Opis mapy

Mapa prezentuje pogranicze Polsko-Czesko-Słowackie, obejmuje w całości Beskid Śląski, oraz fragmentarycznie Beskid Żywiecki, Kysucze, Beskid Śląsko-Morawski i Jaworniki. Na tyle mapy opisy najważniejszych miejscowości,zabytków i atrakcji.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2016

Beskid Wyspowy - Opis mapy

Mapa obejmuje swym zasięgiem jeden z ciekawszych, choć rzadko odwiedzany rejon Beskidów oraz Pogórze Wiśnickie i wschodnią część Pogórza Wielickiego. Mapa sięga na północy po Brzesko i Dobczyce, na południu po Rabkę i Stary Sącz, na zachodzie - Jordanów, zaś na wschodzie - Nowy Sącz. Niewielka odległość od Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa umożliwia planowanie krótkich, weekendowych wypadów. Charakterystyczną cechą tego pasma jest występowanie pojedynczych, odosobnionych szczytów sięgających do 1170 m n.p.m., które oddzielone są dolinami rzek i przełęczami. Szczyty niczym wyspy wyróżniają się w krajobrazie podgórskim, stąd nazwa Beskid Wyspowy. Najwyższym szczytem jest Mogielica z charakterystycznym wierzchołkiem i wieżą widokową na szczycie. Przez Beskid Wyspowy prowadzą atrakcyjne, choć wciąż mało popularne szlaki turystyczne. Strome szczyty i liczne przewyższenia powodują, że trasy mogą okazać się wymagające. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu. Mapa polecana jest do uprawiania różnych form turystyki, jak również dla osób zmotoryzowanych.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Beskid Wyspowy - Opis mapy

Mapa obejmuje cały Beskid Wyspowy. Na zachodzie jest pokazana część Beskidu Makowskiego, na południu - część Gorców, na północy - część Pogórza Wiśnickiego, na wschodzie - część Pogórza Rożnowskiego. Bardzo plastyczne, kolorowe cieniowanie i poziomice co 20 m przystępnie pokazują ukształtowanie terenu. Cechy charakterystyczne mapy to: gęsta sieć ścieżek i dróg, czytelna baza noclegowa i szlaki turystyczne, szlaki konne, narciarskie oraz szlaki i trasy rowerowe, wyraźne wyciągi narciarskie i kolejki, starannie wyliczone czasy przejść, siatka do GPS, szczegółowa zabudowa dobrze widoczna nawet w lasach. Mapa jest aktualizowana corocznie. W ostatnim wydaniu gruntownie poprawiono nawierzchnię dróg, wszystkie kategorie obiektów noclegowych, przebieg szlaków wszelkiego rodzaju. Dodano karczmy i supermarkety.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Beskid Żywiecki - Opis mapy

Mapa przedstawia cały Beskid Żywiecki wraz z jego najwyższymi szczytami (Babia Góra i Pilsko). Ważniejsze miejscowości: Żywiec, Węgierska Górka, Milówka, Rycerka Górna, Rycerka Dolna, Rajcza, Ujsoły, Jeleśnia, Korbielów, Koszarawa, Zawoja. Ochrona przyrody: Babiogórski Park Narodowy, Żywiecki Park Krajobrazowy, CHKO Horna Orava. Szlaki turystyczne: piesze z czasami przejść, rowerowe, konne, narciarskie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2016

Beskid Żywiecki - Opis mapy

Mapa przedstawia teren Beskidu Żywieckiego, z Babiogórskim Parkiem Narodowym i najwyższym szczytem - Babią Górą (1 725 m n.p.m.), która nie tylko góruje nad samym Beskidem Żywieckim, ale także nad całymi Beskidami Zachodnimi. Na mapie znajduje się także część Beskidu Śląskiego - sięgając na zachodzie po miejscowości Istebna i Jaworzynka, czyli miejsce styku granic Polski, Słowacji i Czech. Żywiecka część mapy obejmuje cały Beskid Żywiecki: Suchą Beskidzką na północy, Worek Raczański na południu, Zwardoń na zachodzie oraz Jordanów i Rabkę-Zdrój na wschodzie. Beskid Żywiecki to najwyższe po Tatrach pasmo górskie w Polsce. Słynie z malowniczego krajobrazu. Wyniosłe szczyty sąsiadują tu z dolinami, w których ulokowały się miejscowości z tradycyjną ludową zabudową, m.in.: Korbielów, Zawoja, Rajcza, Zwardoń. Beskid Żywiecki to idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej, ale także rowerowej. Przebiega tędy czerwony Główny Szlak Beskidzki. Występują tu również bardzo dobre warunki dla narciarzy z rozbudowaną infrastrukturą narciarską (Ośrodek Narciarski Pilsko, Mosorny Groń, Ośrodek Zwardoń Ski). Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu. Polecana jest do uprawiania różnych form turystyki, jak również dla osób zmotoryzowanych.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Beskid Żywiecki 2017 - część Zachodnia - Opis mapy

Szczegółowa mapa turystyczna z uwzględnieniem atrakcji, zabytków, ciekawych miejsc oraz infrastruktury turystycznej i sportowej. Zawiera aktualny przebieg szlaków pieszych i rowerowych wraz z kilometrażem i orientacyjnymi czasami przejścia. Mapa obejmuje zachodnią część pasma Beskidu Żywieckiego z miejscowościami: Węgierska Górka; Milówka, Korbielów, Rajcza, Zwardoń oraz pograniczem polsko-słowackim. Na mapie zastosowano cieniowanie dla plastycznego ukazania rzeźby terenu.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2020

Beskid Żywiecki cz. Wsch 2020 v1.20 - Opis mapy

Mapa obejmuje wschodnią część pasma Beskidu Żywieckiego z masywem Babiej Góry i miejscowościami: Zawoja, Jordanów, Spytkowice, Zubrzyca Górna, Koszarawa oraz pograniczem polsko-słowackim. Na mapie znajdziemy wszelkie atrakcje turystyczne, infrastrukturę turystyczną i sportową. Najbardziej interesujące miejsca zostały dodatkowo wyróżnione. Zawiera aktualny przebieg szlaków pieszych i rowerowych wraz z kilometrażem i orientacyjnymi czasami przejścia.


Image
Skala: 1:90 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Beskidy mapa atrakcji 2017 - Opis mapy

Świetna mapa dla turystyki samochodowej oraz rowerowej z zaznaczonymi m.in. zabytkami, wyciągami narciarskimi, ośrodkami uprawiania sportu, muzeami, rezerwatami innymi atrakcjami. Mapa jest ilustrowana rysunkami ciekawych obiektów. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu co 20 m oraz cieniowania - co mocno uplastycznia mapę i czyni ją wręcz trójwymiarową. Mapa obejmuje Beskid Śląski, Mały, Żywiecki, część Beskidu Makowskiego i Beskidów Czeskich i Słowackich.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2014, wydanie 1/E, tylko w formie elektronicznej

Bielsko-Biała i Okolice - Opis mapy

Mapa turystyczna obejmująca szerokie okolice Bielska-Białej i okolic. Mapa jednostronna, zawierająca pełną informację turystyczną.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Bieszczady - Opis mapy

To najpopularniejsza mapa w ofercie Wydawnictwa Compass - produkt flagowy, o czym świadczy wydanie XIX z 2017 roku! Prezentowany obszar sięga po Lesko i Ustrzyki Dln. na północy, Komańczę na zachodzie, granicę z Ukrainą na wschodzie. Na południu nowe wydanie zostało poszerzone o fragment Parku Narodowego Połoniny po stronie słowackiej. Obszar mapy obejmuje: Bieszczadzki Park Narodowy, Jezioro Solińskie i Myczkowieckie, Góry Sanocko-Turczańskie, fragment pogórzy (Bukowskie i Leskie) oraz najpopularniejsze miejscowości turystyczne: Ustrzyki Górne i Dolne, Wetlina, Cisna, Komańcza, Solina, Lesko. Bieszczady, najbardziej na południowy-wschód wysunięty fragment polskich Karpat, cieszą się niezmiernie dużym zainteresowaniem wśród turystów. Niepowtarzalne walory krajobrazowe wielu opuszczonych i nadal niezaludnionych miejsc, unikatowe w skali kraju wyniosłe połoniny z rozległymi panoramami, jeziora – wcinające się niczym fiordy – w malownicze zbocza otaczających je gór, krystalicznie czyste rzeki i strumienie górskie na czele z malowniczo wijącą się u stóp Otrytu wstęgą Sanu, drewniane kościoły i cerkwie – wszystko to przyciąga szeroką rzeszę miłośników tego urokliwego zakątka naszego kraju. Można je zwiedzać na różne sposoby, pieszo, rowerem, konno, a nawet samochodem. Nowe wydanie mapy posiada zaktualizowaną sieć dróg i szlaków turystycznych, dokładną klasyfikację kościołów i cerkwi, wybraną bazę noclegową i gastronomiczną oraz wszelkie inne informacje przydatne turyście. Dodatkowo rozbudowany został schemat szlaków turystycznych wraz z czasami przejść. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Bieszczady - Opis mapy

Wydanie poszerzone o część północną Bieszczadów po Zagórz. Od Komańczy na zachodzie i Jezioro Solińskie na północy po kraniec Polski pd-wsch. Mapa pasma Chryszczatej. Pełna treść turystyczna, w tym czasy przejść.


Image
Skala: 1:100 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Bieszczady Mapa Atrakcji Turystycznych 2017 - Opis mapy

Mapa Bieszczad zawiera całość tego rozległego masywu - od Komańczy na zachodzie po granicę z Ukrainą na wschodzie oraz od Birczy na północy po Przełęcz Użocką. Znaleźć na niej można wszystkie atrakcje turystyczne tego niezmiernie ciekawego regionu: przyrodnicze, historyczne czy sportowo-rekreacyjne. Mapa została wzbogacona o kolorowe ikony atrakcji. Ze względu na skalę mapa raczej do turystyki samochodowej, motocyklowej, ew. rowerowej.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Bieszczadzkie Pogranicze Polsko-Słowackie - Opis mapy

Jeżeli będąc w Bieszczadach kusiło Cię nieraz, aby przejechać lub przejść na słowacką stronę, ale nie wiedziałeś gdzie i jak można się tam poruszać, to oferujemy Ci pomoc w postaci mapy: Bieszczadzkie Pogranicze Polsko–Słowackie. Tytuł mapy nieco zawęża jej zakres, bo znajduje się na niej także znaczna część pogranicza z Ukrainą, a dokładnie - jeżeli chodzi o południową granicę Bieszczadów – ciągnąca się od Przełęczy Użockiej aż do Kanasiówki w Beskidzie Niskim (na północ od Przełęczy Beskid nad Radoszycami). Mapa obejmuje aż 3 parki narodowe: w całości Bieszczadzki Park Narodowy i Park Narodowy Połoniny oraz częściowo Użański Park Narodowy. Od płn. granicę mapy wyznaczają Komańcza i Baligród, od zach. - słowackie Medzilaborce, od wsch.- Przełęcz Użocka („worek bieszczadzki”), od płd. Snina i słowacko-ukraińskie przejście graniczne Ubla. Zatem pokazana jest cała (i jedyna) trasa samochodowa z Bieszczadów na stronę słowacką i dalej na Ukrainę. Prowadzi ona z Komańczy przez Przełęcz nad Radoszycami. Rowerem możemy dodatkowo przekroczyć granicę wygodną drogą z Cisnej przez Przełęcz nad Roztokami (Przeł. Ruska), a poza parkiem istnieje kilka innych możliwości przejazdów terenowych. Po stronie słowackiej, podobnie jak i w Bieszczadach, odnajdziemy kilka - kiedyś zamieszkałych - aktualnie opustoszałych dolin. Warto jednak wiedzieć, że zgoła inny był, nie tak tragiczny jak w Polsce, powód wyludnienia. Mieszkańców wysiedlono w związku z budową Zalewu Starina, jako ujęcia wody pitnej. Ponieważ duży obszar objęty jest zakazem ruchu samochodowego znajdziemy tam ciszę, spokój i praktycznie brak śladów ruchu turystycznego. Ale znajdziemy również całą masę atrakcji, dla których warto zwiedzić te miejsca.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2013

Bliskie okolice Wrocławia południowy- wschód - Opis mapy

Na zachodzie mapa obejmuje wschodnią część Wrocławia, na wschodzie sięga do Brzegu, na południu do Oleśnicy, na północy zaś do Wiązowa. Jest to obszar ograniczony współrzędnymi 17 04 - 17 31 długości geograficznej wschodniej oraz 50 49 -51 14 szerokości geograficznej północnej. Mapa obejmuje swym zasięgiem Równinę Wrocławską, Jelczańską oraz Oleśnicką, jak również zachodnie krańce Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Mapa aktualizowana w terenie, zawiera długości szlaków pieszych i rowerowych, nazwy ulic, rodzaje nawierzchni dróg, zabytki.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2013

Bliskie okolice Wrocławia południowy- zachód - Opis mapy

Na wschodzie mapa sięga po centrum Wrocławia, na zachodzie do Środy Śląskiej, południowa granica określona jest przez wsie Słupice, Kełczyn, Oleszna, Radzików, północna przez Ligotę Piękną, Gosławice i Brodno. Jest to obszar ograniczony współrzędnymi 16 33 - 17 01 długości geograficznej wschodniej oraz 50 49-51 14 szerokości geograficznej północnej. Mapa obejmuje swym zasięgiem Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy, Ślężański Park Krajobrazowy oraz Zbiornik Mietkowski. Mapa aktualizowana w terenie, zawiera długości szlaków pieszych i rowerowych, nazwy ulic, rodzaje nawierzchni dróg, zabytki.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2009

Bolimowski Park Krajobrazowy - Opis mapy

Bolimowski Park Krajobrazowy obejmuje lasy Puszczy Bolimowskiej, która rozciąga się pomiędzy Skierniewicami, Łowiczem, Bolimowem i Żyrardowem. Lasy te są ostatnią pozostałością historycznych puszcz: Bolimowskiej, Wiskickiej, Miedniewickiej, Korabiewickiej oraz Jaktorowskiej. Przez środek Puszczy przepływa meandrująca rzeka Rawka. Krajobrazy pełne drzew, łąk, torfowisk.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2015

Bory Dolnośląskie - Opis mapy

Mapa jednego z najciekawszych obszarów leśnych. Ze względu na skalę i bardzo szeroki obszar polecana szczególnie rowerzystom!


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2015

Bory Dolnośląskie - Opis mapy

Aktualizowana w terenie mapa turystyczna Borów Dolnośląskich i południowych okolic Żar i Żagania. Obszar mapy obejmuje Przemkowski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Łuku Mużakowa. Na zachodzie granica mapy obejmuje znaczną część Dolnych Łużyc od Pieńska do Łęknicy (z dużym obszarem po stronie Niemieckiej). Wschodnią granicę wyznaczają okolice Głogowa i miasto Chojnów. Na mapie przedstawiono szlaki piesze i rowerowe.


Image
Skala: 1:55 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Bory Niemodlińskie 2017 v1.17 - Opis mapy

Obejmuje obszar: Opole, Krapkowice, Głogówek, Korfantów Lewin Brzeski, Popielów. Treść kartograficzna zawiera cenne informacje dla rowerzystów i piechurów, zabytki, kościoły, kapliczki oraz wszystkie informacje przyrodnicze: numery oddziałów leśnych, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, obszary natura 2000.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2014

Bory Tucholskie - Opis mapy

Bory Tucholskie - Szlak Kajakowy Brdy Mapa turystyczno-krajoznawcza w skali 1:75 000: szlaki piesze i rowerowe, szlaki kajakowe na rzekach Brda i Wda, aktualna sieć dróg, zabytki i atrakcje turystyczne, siatka GPS. Doskonała do wszelkich form aktywności turystycznej. Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje ok. 3 tys. km. kw. sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Od lasów tych wziął nazwę również mezoregion fizycznogeograficzny Bory Tucholskie znajdujący się we wschodniej części kompleksu oraz szereg powierzchniowych form ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000, a także leśny kompleks promocyjny. Mapa główna w skali 1:75 000 obejmuje: Wdzydze Tucholskie i Starogard Gdański na północy, Widno i Chojnice na zachodzie, Wierzchucin na południu i Warlubie na wschodzie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2015

Bory Tucholskie cz.Północna - Opis mapy

Bory Tucholskie - mapa obejmuje obszar północnej części Borów Tucholskich. Mapa turystyczno-krajoznawcza w skali 1:50 000, szlaki piesze i rowerowe, szlaki kajakowe na rzekach Brda i Wda, aktualna sieć dróg, zabytki i atrakcje turystyczne, siatka GPS. Doskonała do wszelkich form aktywności turystycznej. Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje ok. 3 tys. km. kw. sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Od lasów tych wziął nazwę również mezoregion fizycznogeograficzny Bory Tucholskie znajdujący się we wschodniej części kompleksu oraz szereg powierzchniowych form ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000, a także leśny kompleks promocyjny.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Brda mapa kajakowa 2017 - Opis mapy

Mapa przedstawia szlak kajakowy rzeką Brdą od Nowej Brdy do Bydgoszczy. Na mapie zaznaczono kilometraż rzeki oraz obiekty istotne dla kajakarza takie jak miejsca niebezpieczne, przeszkody na trasie spływu, pola biwakowe. Mapa jest zorientowana zgodnie z kierunkiem płynięcia. Po prostu idealna na kajakowe spływy !


Image
Skala: 1:30 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska 2017 - Opis mapy

Obszar mapy obejmuje ziemie leżące na styku dwóch krain oddzielonych rzeką Białką, wypływającą z samego serca Tatr. Na jej lewym brzegu znajduje się Podhale, na prawym – Spisz. Ich odrębność, odmienna historia i kultura, a jednocześnie wzajemne przenikanie się tworzy specyficzny klimat pogranicza, dostrzegany na pierwszy rzut oka i stanowiący o jego niepowtarzalności. Granicę mapy wyznaczają: Szaflary na północy, Biały Dunajec na zachodzie, Tatrzański Park Narodowy na południu i Łapsze Wyżne na wschodzie. Okolice Bukowiny Tatrzańskiej to popularny rejon narciarstwa zjazdowego i basenów termalnych. Znajduje się tu 9 kolei krzesełkowych i 45 wyciągów narciarskich, przy których działają liczne wypożyczalnie sprzętu, serwisy i szkółki narciarskie. Położone na tym obszarze: Białka, Bukowina Tatrzańska, Małe Ciche, Jurgów i Murzasichle to jedne z bardziej znanych ośrodków narciarskich w Polsce. Obszar ten znany jest także z licznych tras wspinaczkowych, szlaków turystycznych, gościnnych kwater, doskonałej kuchni regionalnej, żywego folkloru i tradycyjnego rzemiosła.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2015

Cieszyn i okolice - Opis mapy

Mapa obejmująca obszar Cieszyn, Skoczów, Trinec, Ustroń. Znajduje się tu też opis ilustrowany fotografiami ciekawych miejsc z obszaru mapy, które są wyróżnione na żółto. Są tu wszystkie szlaki z podaniem ich długości i czasami przejść. Mapa jest zaktualizowana w terenie, a zredagowana przez Grzegorza Zwolińskiego.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2012

Czarnohora - Opis mapy

Czarnohora - część północno-zachodnia, Świdowiec - część wschodnia. Czarnohora jest najwyższym masywem ukraińskich Karpat i równocześnie całej Ukrainy. Długość głównego grzbietu Czarnohory przekracza 40 km. Najwyższym szczytem pasma jest Howerla (2061 m). Górne partie tych gór mają alpejską rzeźbę z licznymi formacjami polodowcowymi. Znaczna część Czarnohory jest włączona do Karpackiego Parku Narodowego. Dla turystów najbardziej atrakcyjny jest odcinek grzbietu leżący między górami Howerla i Pop Iwan ze szczytami: Howerla, Braskuł, Pożyżewska, Turkuł, Rebra, Brebenieskuł, Czarna Góra oddzielonymi płytkimi siodłami. Połonina Świdowiec zajmuje wśród ukraińskich połonin szczególną pozycję - jest połoniną najwyższą i najrozleglejszą. Najwyższym szczytem pasma jest Bliźnica (1881 m), a jego grzbiet ciągnie się przez 60 km. Ze Świdowca można wyruszyć na kilkudniowe wędrówki po ogromnych połaciach pastwisk, można tam obejrzeć miejscami dramatyczną rzeźbę kotłów polodowcowych z niewielkimi stawami na ich dnie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2014

Częstochowa i Okolice - Opis mapy

Na północy mapa obejmuje Radomsko i Parzymiechy, na wschodzie Gidle i Niegową, na południu Myszków i Kalety a na zachodzie Lubliniec. Na mapie mieści się cały obszar Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.


Image
Skala: 1:70 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2020

Dolina Baryczy cz. Wsch, Stawy Milickie 2020-2021 v1.20 - Opis mapy

Mapa wschodniej części Doliny Baryczy wraz z rejonem Stawów Milickich. Mapa obejmuje obszar od Radziądza do Antonina. Zaznaczono tu wszystkie szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe oraz ścieżki przyrodnicze i edukacyjne podając ich długość. Mapa aktualizowana w terenie. Mapa zawiera atrakcje przyrodnicze i bazę noclegową oraz jako ciekawostkę gniazda bocianie. Polecamy również zakup mapy obejmującej zachodnią część Doliny Baryczy.


Image
Skala: 1:65 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2015

Dolina Baryczy część zachodnia - Opis mapy

Mapa obejmuje obszar od Rudy Sułowskiej do ujścia Baryczy do Odry. Zaznaczono tu wszystkie szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe oraz ścieżki przyrodnicze i edukacyjne podając ich długość. Mapa aktualizowana w terenie, zawiera atrakcje przyrodnicze i bazę noclegową oraz ciekawostka - gniazda bocianie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2016

Dolina Bobru - Opis mapy

Aktualizowana w terenie mapa Doliny Bobru zasięgiem obejmująca obszar od Jeleniej Góry do Bolesławca. Na mapie zaznaczono szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz ważniejsze atrakcje turystyczne.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2018

Dolina Pałaców i Ogródów 2018 - Opis mapy

Dolina Pałaców i Ogrodów to bardzo dokładna mapa turystyczna obejmująca swym zasięgiem obszar Kotliny Jeleniogórskiej oraz część Rudaw Janowickich i Gór Kaczawskich. Na mapie wyszczególnione zostały atrakcje turystyczne w postaci grafik. Druga strona zawiera szczegółowy opis w języku polskim i niemieckim rezydencji arystokratycznych wchodzących w skład Doliny Pałaców i Ogrodów. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy poziomic co 10 m. Mapa posiada siatkę kartograficzną co 1 minutę.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Dolina Środkowej Pilicy - Opis mapy

Pilica jest lewym dopływem Wisły o długości 325 km. Rzeka płynie z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i wpada do Wisły koło Góry Kalwarii pod Warszawą. Nasza nowa mapa obejmuje środkowy odcinek rzeki, od Przedborza do Tomaszowa Mazowieckiego. Dolina Środkowej Pilicy na tym odcinku jest płaska, w znacznym stopniu pokryta lasami. Rzeka malowniczo meandruje, tworząc liczne wysepki, łachy i ławice piasku. Niskie wyspy są nagie, wyższe porośnięte zaroślami wierzbowymi. Koryto Pilicy ma tu szerokość 100-150 m i łączy się z licznymi starorzeczami, zarośniętymi w różnym stopniu. W rejonie Przedborza rzeka opływa zachodnie krańce Pasma Przedborsko-Małogoskiego, a głębokość doliny sięga nawet do 50 m. Pod Smardzewicami wody środkowej Pilicy spiętrza zapora ziemna, tworząc Jezioro Sulejowskie. Dolinie Pilicy towarzyszą lasy, których największe kompleksy występują w okolicach Przedborza (Przedborski Park Krajobrazowy), w widłach Pilicy i Luciąży oraz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego (Puszcza Pilicka, inaczej Lasy Spalskie – od XIX w. rządowe lasy łowieckie). Dolina Pilicy to cenna ostoja ptasia o randze europejskiej oraz obszar charakteryzujący się także niezwykłym bogactwem flory. Pilica jest jedną z ważniejszych w Polsce rzek z punktu widzenia ochrony ichtiofauny. Dzika i malownicza rzeka idealnie nadaje się do turystyki kajakowej. Na mapie zaznaczone zostały wszystkie szlaki kajakowe wraz z punktami odległościowymi. Oprócz nich mapa zawiera informacje przydatne we wszystkich rodzajach turystyki i rekreacji: szlaki turystyczne, zabytki sakralne i świeckie, muzea, rezerwaty i parki oraz obiekty noclegowe i gastronomiczne.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Dolinki Podkrakowskie 2017 - Opis mapy

Mapa przedstawia najciekawsze tereny rekreacyjne na północ od Krakowa. Zasięg mapy wyznaczają: Sułoszowa na północy, Rudno na zachodzie, Mników na południu i Kraków na wschodzie. Mapa obejmuje malownicze wąwozy i doliny w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to obszar Ojcowskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Tereny te obfitują w ciekawe formy rzeźby krasowej, piękne krajobrazy i zabytki. Wszystko to wpływa korzystnie na rozwój turystyki. Szczególnie popularna jest tutaj turystyka rowerowa, piesza oraz wspinaczka.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2008

Dookoła Gorzowa Wielkopolskiego - Opis mapy

Idealna mapa dla pieszych i rowerowych turystów gorzowskich. Mnóstwo informacji krajoznawczych o okolicach. Najaktualniejsze przebiegi szlaków.


Image
Skala: 1:17 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2015

Gdańsk Plan miasta - Opis mapy

Na planie zaznaczono wszystkie aktualne ulice, kina, teatry, ośrodki kultury, urzędy, stacje benzynowe, noclegi, restauracje, układ komunikacji. Oprócz spisu ulic są tu ważniejsze informacje dotyczące Gdańska oraz opis ciekawych miejsc.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2016

Gliwice i okolice dla aktywnych - Opis mapy

Opracowanie kartograficzne obejmuje okolice Gliwic (obszar ograniczony współrzędnymi 18 22 - 18 48 długości geograficznej wschodniej oraz 50 10 -50 34 szerokości geograficznej północnej). Zaznaczono na niej informacje przydatne turyście, jak zabytki, noclegi, granice obszarów chronionych. W miejscowościach opisano nazwy głównych ulic. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych i rowerowych. Wyróżniono miejscowości godne zwiedzania i miejsca szczególnie interesujące.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2015

Gmina Chmielno atrakcje turystyczne - Opis mapy

okładna i aktualna informacja o infrastrukturze turystycznej gminy Chmielno. Jedna z najbardziej urokliwych gmin Szwajcarii Kaszubskiej, przepięknie wkomponowana w polodowcowy (a więc tak zróżnicowany widokowo, że aż dech zapiera:) krajobraz Pojezierza Kaszubskiego. Mapa obejmuje znaczną cześć tzw. Kółka Raduńskiego, czyli pętli jezior raduńskich będących wspaniałym szlakiem kajakowym. Teren gminy jest świetnie zagospodarowany turystycznie, ciekawych atrakcji przyciągających turystów jest z każdym rokiem coraz więcej. Warto chociażby odwiedzić nietuzinkowy Park Kamienny w Chmielnie, czy przepiękny park rekreacyjny nad j. Wielkim w Miechucinie. Widok zaś spod stopy wiatraka (albo też z jego szczytu, gdyż jest tam wyborny punkt obserwacyjny) na wzgórzu Sobótka w Ręboszewie wprawi w zachwyt nawet najbardziej wybrednego łowcę wrażeń! Mapa Gminy Chmielno pozwoli Państwu bezpiecznie i sprawnie poruszać się wszystkimi znakowanymi szlakami pieszymi i rowerowymi, a także zażyć frajdy odbicia ze szlaku (co w parkach krajobrazowych robić wolno:) i zagłębienia się w mniej uczęszczane, ale równie piękne i interesujące tereny. My polecamy szczególnie okolice przysiołka Bukowinki - cicho tam i spokojnie, a widoki powalają na kolana! Z tą mapą na pewno Państwo trafią:)


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2015

Gmina Chojnice - Opis mapy

Dokładna i aktualna informacja o infrastrukturze turystycznej gminy Chojnice. Ta przejrzysta i czytelna mapa (skala 1:40 000) ukazuje najbliższe okolice niegdyś granicznego miasta Chojnice (na mapie zaznaczono charakterystyczne miejsca związane z przedwojenną historią regionu). Jej północna część obejmuje tereny Zaborskiego Parku Krajobrazowego i Parku Narodowego Borów Tucholskich - tego terenu nie trzeba chyba reklamować, warto wspomnieć tylko, że mieści się tam najstarszy w Polsce klub żeglarski, oznaczony na mapie - trzeba tylko chwilkę poszukać:). Południe mapy to przede wszystkim Kosznajderia - historyczna kraina zasiedlana niegdyś prze katolickich osadników niemieckich, tworzących hermetyczną wspólnotę ludowo - kulturową.


Image
Skala: 1: 60 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2015

Gmina Gubin - Opis mapy

Mapa turystyczna obejmująca swoim zasięgiem rejony Gminy Gubin.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2009

Gmina Susiec - Opis mapy

Dokładna i aktualna informacja o infrastrukturze turystycznej gminy Susiec. Propozycje wycieczek z Suśca.


Image
Skala: 1:30 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2008

Gmina Zduny - Opis mapy

Gmina Zduny


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Gorce - Opis mapy

Mapa obejmuje całe Gorce, od Raby Wyżnej i Rabki-Zdroju po Krościenko nad Dunajcem, od Lubonia po Niedzicę. Cechy charakterystyczne mapy to: gęsta sieć ścieżek i dróg, czytelna baza noclegowa i szlaki turystyczne, szlaki konne, narciarskie oraz szlaki i trasy rowerowe, wyraźne wyciągi narciarskie i kolejki, starannie wyliczone czasy przejść, siatka do GPS, szczegółowa zabudowa dobrze widoczna nawet w lasach. Oprócz informacji geograficznych o pasmie górskim i Gorczańskim Parku Narodowym, jest szczegółowa informacja o wszystkich schroniskach i bazach noclegowych PTTK. Nie pominięto też innych obiektów noclegowych w górach. Jest tu: schemat szlaków z plastycznym cieniowaniem oraz zasięg telefonów komórkowych. Mapa zawiera komplet informacji dla turysty pieszego, ale także uprawiającego narciarstwo, jazdę konną lub rowerami. Jest idealna dla osób przemieszczających się samochodem, ale także autobusem (nazwy przystanków!). Mapa może być z powodzeniem wykorzystywana przez elity turystyczne jak i przez zwykłych turystów. To bardzo przyjazna mapa.


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2020

Gorce 2020 - Opis mapy

Mapa przedstawia jedno z najpopularniejszych i najatrakcyjniejszych pod względem krajobrazowym pasm Beskidów, z Gorczańskim Parkiem Narodowym na czele. Obszar mapy obejmuje całe Gorce, od przełęczy Sieniawskiej i Raby Wyżnej na zachodzie, po dolinę Dunajca i Krościenko nad Dunajcem na wschodzie. Od południa mapę ogranicza Nowy Targ i Jezioro Czorsztyńskie, zaś od północy - Mszana Dolna. W wyższych partiach tego regionu dominuje krajobraz naturalny z rozległymi obszarami lasów, urozmaiconymi przez polany reglowe. Z gorczańskich polan roztaczają się rozległe widoki na Podhale, Tatry, Babią Górę, Beskid Makowski, Wyspowy, Sądecki, Pieniny i Spisz. Charakterystycznym elementem krajobrazu Gorców jest tradycyjna architektura szałasów pasterskich. Gorce są atrakcyjnym terenem do uprawiania turystyki aktywnej – zarówno pieszej, rowerowej, narciarskiej, jak i konnej. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2020

Gorczański Park Narodowy 2020 v1.20 - Opis mapy

Mapa szczegółowo przedstawia obszar całego Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z enklawami. Gorce są jednym z najatrakcyjniejszych pod względem krajobrazowym pasm Beskidów Zachodnich. W wyższych partiach dominuje krajobraz naturalny z rozległymi obszarami lasów, urozmaiconymi przez polany reglowe. Z gorczańskich polan roztaczają się rozległe widoki na Podhale, Tatry, Babią Górę, Beskid Makowski, Wyspowy, Sądecki, Pieniny i Spisz. Charakterystycznym elementem krajobrazu Gorców jest tradycyjna architektura szałasów pasterskich. W Gorcach istnieją dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej. Funkcjonują tu również wyciągi narciarskie. Na mapie, poza typową treścią turystyczną, zaznaczono: zasięgi lasów i borów górnoreglowych i dolnoreglowych, starodrzewia świerkowe, jodłowe i bukowe, polany szczególnie atrakcyjne przyrodniczo, osobliwości przyrodnicze, szałasy (zwykłe, zabytkowe, będące własnością GPN, inne), a także wiele innych interesujących elementów. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2013

Gorgany - Opis mapy

Gorgany są to legendarne góry, stanowiące wyzwanie dla każdego prawdziwego turysty. Tutaj, przed II wojną światową, gdy góry leżały na terenie Polski (do 1945 roku), rozwijała się całoroczna turystyka, funkcjonowały liczne schroniska, znakowano trasy. W okresie powojennym cała infrastruktura uległa zniszczeniu, góry stały się trudno dostępne. Uwzględniając duże zainteresowanie wyjazdami w ten teren i chcąc dostosować ten dziki teren do uprawiania turystyki, w ostatnich latach zaczęto odtwarzać bazę turystyczną i znakować szlaki. Mapa została wydana w kooperacji z czeskim wydawnictwem „Aurius” z Pragi. Przy jej opracowaniu współpracowaliśmy z ukraińską fundacją „Karpackie Ścieżki” oraz górskim pogotowiem Zakarpacie. Na mapie przedstawiono na niej całą sieć wyznakowanych szlaków, bazę noclegową, zaktualizowaną sieć dróg i innych elementów terenowych. Jedna część obejmuje Gorgany, druga zaś połoninę Krasną i Świdowiec. Zaznaczone zostały centra turystyczne i dogodne miejsca do rozpoczęcia wędrówek, takie jak: Ust Czarna, Krasna, Dragobrat, Bystrzyca (Rafajlowa), Huta, Osmołoda, Sinewir, Torun i Kołoczawa.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2016

Górne Łużyce 2016 - Opis mapy

Mapa terenu Górnych Łużyc. Zaznaczono szlaki piesze i rowerowe.


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2012

Góry Bardzkie - Opis mapy

Opracowanie kartograficzne obejmuje obszar Gór Bardzkich z miastami: Ząbkowice Śląskie, Srebrna Góra, Bardo, Kłodzko. Jest to obszar ograniczony współrzędnymi 16 34 - 16 50 długości geograficznej wschodniej oraz 50 25 -50 36 szerokości geograficznej północnej. Zaznaczono wszystkie szlaki piesze i rowerowe podając ich długości i czas przejścia szlaków pieszych oraz informacje przydatne turyście takie jak zabytki, noclegi, granice obszarów chronionych i rezerwatów.


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie - Opis mapy

Nowe uaktualnione wydanie. Opracowanie kartograficzne obejmuje obszar Gór Bystrzyckich i Orlickich, z uzdrowiskami Polanica Zdrój i Duszniki Zdrój oraz ośrodkami narciarskimi w Zieleńcu i Deštnem. Znajdują się tu takie atrakcje jak Torfowisko pod Zieleńcem i przełom Dzikiej Orlicy Zemská brána. Na mapie zaznaczono informacje przydatne turyście, jak zabytki, noclegi, granice obszarów chronionych, szczególnie atrakcyjne miejsca zaznaczono żółtą ramką. W miejscowościach opisano nazwy ulic. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych, rowerowych, narciarskich i konnych, łącznie z kilometrażem co pozwoli łatwiej zaplanować wycieczkę. Przy szlakach pieszych podano także orientacyjny czas przejścia. Zaznaczono wyciągi narciarskie i trasy zjazdowe. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu co 20 m.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Góry Bystrzyckie, Orlickie - Opis mapy

Nowa mapa Gór Bystrzyckich i Orlickich wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje rozległe tereny Polski i Czech - trójkąt od Nachodu i Kudowy Zdrój na północnym zachodzie po Kłodzko na północnym wschodzie, aż po Międzylesie i Żamberk. Polecamy na rower latem i jesienią, a zimą - na biegówki. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Gór Bystrzyckich i Orlickich.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Góry i Pogórze Izerskie 2017 - Opis mapy

Aktualizowana w terenie mapa turystyczna Gór i Pogórza Izerskiego. Dzięki zastosowaniu skali 1:50 000 na mapie przedstawiono duży obszar polskiej i czeskiej części Gór Izerskich. Przedstawiony rysunek posiada aktualny przebieg szlaków pieszych i rowerowych (szlaki piesze posiadają czasy przejść). Dodatkowo na mapie znajdują się rozrysowane szlaki narciarstwa biegowego w okolicach Jakuszyc w skali 1:30 000. Polecamy! Nie tylko zimą na biegówki!


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2018

Góry i Pogórze Kaczawskie 2018 - Opis mapy

Szczegółowa mapa Gór i Pogórza Kaczawskiego aktualizowana w terenie. Mapa zawiera aktualny przebieg szlaków rowerowych i pieszych z zaznaczonymi najważniejszymi atrakcjami turystycznymi (dodatkowo atrakcje zaznaczone są w postaci miniaturowych grafik). Zapraszamy do odwiedzenia tego rejonu.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Góry Izerskie - Opis mapy

Nowa mapa Gór Izerskich wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje rozległe tereny Polski i Czech - od Zbiornika Niedów i Zawidowa na północnym zachodzie do Wlenia na północnym wschodzie oraz od Liberca na południowym zachodzie do Harachowa na południowym wschodzie. Polecamy na rower latem i jesienią, a zimą - na biegówki. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Gór Izerskich.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Góry Izerskie 2017 - Opis mapy

Najdokładniejsza na rynku mapa Gór Izerskich obejmująca swym zasięgiem najważniejsze grzbiety po polskiej stronie granicy oraz część grzbietów czeskiej części Gór Izerskich (cz. Jizerskych hor). Aktualizowana w terenie mapa zawiera aktualny przebieg szlaków pieszych i rowerowych z zaznaczonymi najważniejszymi atrakcjami turystycznymi. Na mapie zaznaczone zostały aktualne przebiegi profesjonalnych szlaków Single Track po Polskiej i Czeskiej stronie granicy oraz szlaki narciarskie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Góry Kaczawskie - Opis mapy

Nowa mapa Gór Kaczawskich wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje rozległe tereny - od Lwówka Śląskiego na północnym zachodzie przez Złotoryję do Jawora na północnym wschodzie oraz od Piechowic na południowym zachodzie aż po Świebodzice na południowym wschodzie. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Gór Kaczawskich.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Góry Kamienne - Opis mapy

owa mapa Gór Kamiennych wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje tereny - od Kowar na północnym zachodzie przez Kamienną Górę i Wałbrzych do Wieruszowa na północnym wschodzie oraz od Svobody nad Upou w Czechach na południowym zachodzie, przez Teplice nad Metuji aż po Ścinawkę Średnią na południowym wschodzie. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Gór Kamiennych.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Góry Opawskie - Opis mapy

Nowa mapa Gór Opawskich wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje rozległe tereny Polski i Czech - od Mikulovic w Czechach i Głuchołaz w Polsce na północnym zachodzie po Prudnik na północnym wschodzie oraz od Zlatych Hor na południowym zachodzie do Jindrichova i Trzebini na południowym wschodzie. Mapa obejmuje rejon Kopy Biskupiej, Pokrzywnej oraz Jarnołtówka. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Gór Opawskich.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Góry Opawskie 2017 - Opis mapy

Mapa zawiera aktualny przebieg tras turystycznych pieszych i rowerowych oraz ścieżki przyrodnicze.


Image
Skala: 1:35 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2016

Góry Sowie - Opis mapy

Jest to mapa jednostronna w skali 1:35 000. Przedstawia region Sudetów Środkowych, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzycha. Zasięg mapy wyznaczają: Wałbrzych na północnym-zachodzie, Broumov na zachodzie, Nowa Ruda na południu, Srebrna Góra na południowym-wschodzie. Góry Sowie dzięki swemu położeniu, budowie geologicznej, przyrodzie oraz bogatym dziejom zagospodarowania przez człowieka należą do jednych z najbardziej interesujących pasm górskich w Polsce. Prawdziwą osobliwością tego obszaru są podziemne obiekty militarne. Gęsta sieć dróg i szlaków turystycznych ułatwia dostęp do praktycznie każdego zakątka tego regionu. Jest to atrakcyjny teren na piesze i rowerowe wycieczki. Są tu dobre warunki dla miłośników MTB, narciarstwa zjazdowego i biegowego, jazdy konnej, a także amatorów paralotni. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu.


Image
Skala: 1:35 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2016

Góry Sowie 2016 - Opis mapy

Aktualizowana w terenie mapa turystyczna Gór Sowich. Mapa posiada aktualny schemat szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. Polecamy mapę na wycieczki rodzinne - można zdobyć Wielką Sowę ! ;) Polecamy rejon również rowerzystom!


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Góry Sowie, Bardzkie - Opis mapy

Nowa mapa Gór Sowich oraz Bardzkich wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje rozległe tereny - pas od Świebodzic i Świdnicy na północy, przez Bardo po Kłodzko i Laski na południu. Zachęcamy do sprawdzenia zakresu mapy, to świetne rejony na piesze i rowerowe wędrówki. Zimą przygotowanych jest kilka tras do narciarstwa biegowego. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Gór Sowich oraz Bardzkich.


Image
Skala: 1:35 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Góry Stołowe - Opis mapy

Mapa turystyczna Gór Stołowych. Wydanie przedstawia te wspaniałe góry w całości, także ich czeską część: dwa gniazda Adršpašsko-teplické skály i Broumovské stěny. Wspaniały rejon do turystyki pieszej i rowerowej!


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Góry Stołowe - Opis mapy

Nowa mapa Gór Stołowych wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje rozległe tereny Polski i Czech - od Rezerwatu Kruczy Kamień koło Chełmska Śląskiego na północnym-zachodzie, przez Mieroszów i Sokołowsko do Głuszycy na północnym-wschodzie, oraz od Havlovic w Czechach, przez Teplice nad Metuji, przez Kudowę-Zdrój, Lewin Kłodzki, Duszniki Zdrój aż do Polanicy Zdrój na południu. Zachęcamy do zwiedzania bardzo atrakcyjnych turystycznie rejonów! Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Gór Stołowych.


Image
Skala: 1:30 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Góry Stołowe 2017 - Opis mapy

Aktualizowana w terenie mapa turystyczna Gór Stołowych z wrysowanymi aktualnymi przebiegami szlaków pieszych i rowerowych. Na rewersie mapy krótki opis turystyczny wybranych atrakcji z fotografiami oraz dokładny plan Szczelińca Wielkiego oraz Błędnych Skał. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy poziomic co 10 m. Mapa posiada siatkę kartograficzną co 1 minutę. Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Skalne Grzyby - to tylko niektóre z atrakcji.


Image
Skala: 1:60 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Góry Świętokrzyskie 2017 - Opis mapy

Na mapie w skali 1:60 000 przedstawiono obszar całych Gór Świętokrzyskich. Masyw ten jest położony w centralnej części Wyżyny Kieleckiej, a jego najwyższym szczytem jest Łysica. Góry Świętokrzyskie są miejscem doskonale nadającym się na wszelkie wycieczki i spacery, a nieduże wysokości względne sprawiają, że każdy turysta może spróbować zgłębiać tajniki tego masywu. Zasięg mapy: Końskie na północy, Ostrowiec Świętokrzyski na wschodzie, Dobrzeszów na zachodzie, Raków na południu. W centralnej części mapy - Kielce, stolica województwa świętokrzyskiego.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Góry Wałbrzyskie - Opis mapy

Nowa mapa Gór Wałbrzyskich wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje rozległe tereny - rejon Bolkowa, Świebodzic, Szczawna-Zdroju, Wałbrzycha i Jedliny-Zdrój. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Gór Wałbrzyskich.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2016

Góry Wałbrzyskie i Góry Kamienne 2016 - Opis mapy

Mapa turystyczna obejmująca swoim obszarem rejon Gór Wałbrzyskich oraz Gór Kamiennych. Świetne rejony na piesze wędrówki, nawet dla poczatkujących turystów!


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Góry Złote - Opis mapy

Nowa mapa Gór Złotych wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje rozległe tereny - od Kłodzka przez Złoty Stok do Paczkowa na północy, po Śnieżnik i Jesenik w Czechach na południu. Prosimy o sprawdzenie zasięgu mapy. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Gór Złotych.


Image
Skala: 1:35 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Góry Złote 2017 - Opis mapy

Mapa zawiera przebieg tras turystycznych pieszych i rowerowych, aktualizowany w terenie. Zasięg od Paczkowa do Jeseníka (na osi płn. - płd.) oraz od Ołdrzychowic Kłodzkich do Jarnołtowa (na osi wsch.-zach.) z zaznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, szlakami turystycznymi, pieszymi i rowerowymi z wyznaczonymi odległościami i czasami przejść.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2020

Góry Złote, Góry Rychlebskie 2020 v1.20 - Opis mapy

Mapa zawiera przebieg tras turystycznych pieszych i rowerowych, aktualizowany w terenie. Mapa obejmuje swym zasięgiem obszar od Paczkowa do Jeseníka (na osi płn. - płd.) oraz od Oldrzychowic Kłodzkich do Jarnołtowa (na osi wsch.-zach.) z zaznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, szlakami turystycznymi, pieszymi i rowerowymi z wyznaczonymi odległościami i czasami przejść. Strona opisowa zawiera plany Lądka Zdroju, Paczkowa, Stronia Śląskiego, Złotego Stoku, bogato ilustrowany opis miejscowości z historią, zabytkami i atrakcjami turystycznymi. Opisy szlaków i rezerwatów, praktyczne informacje, informacje o bazie turystycznej i noclegowej, centra i wyciągi narciarskie.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2015

Góry Żytawskie - Opis mapy

Nowość wydawnicza obejmując bardzo ciekawy obszar położony na styku Niemiec, Czech i Polski. Na mapie przedstawiono aktualny przebieg szlaków pieszych i rowerowych.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2015

Istebna, Węgierska Górka, Zwardoń - Opis mapy

Mapa obejmuje swoim zasięgiem rejony Istebnej, Węgierskiej Górki oraz Zwardonia. Mapa będzie idealna na rodzinne piesze wycieczki.


Image
Skala: 1:20 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2016

Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój i okolice 2016 - Opis mapy

Jest to mapa idealna dla osób spędzających weekend lub planujących dłuższy pobyt w najsłynniejszych podkarpackich uzdrowiskach. Wydanie jest bardzo dokładne i aktualne. Mapa pomoże w praktycznym zorganizowaniu każdej wycieczki okolicznymi szlakami, a pięknych widoków, ciekawych miejsc i tras w okolicach Iwonicza i Rymanowa jest bez liku.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Jelenia Góra i Okolice mapa rowerowa 2017 - Opis mapy

Mapa rowerowa powiatu jeleniogórskiego. Wszystkie szlaki rowerowe zostały specjalnie uwypuklone i dodatkowo zawierają opis kilometrowy poszczególnych odcinków. Dodatkowo na mapie zaznaczono atrakcje turystyczne. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy poziomic co 20 m. Mapa posiada siatkę kartograficzną co 1 minutę. Układ współrzędnych (PUWG 1992) oparto na elipsoidzie WGS 84, stosowaną w nawigacji. Polecamy na wakacje i wszystkie przedłużone weekendy!


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Jesioniki Pradziad Jesenik 2017 - Opis mapy

Opracowanie kartograficzne obejmuje Wysoki Jesionik z Pasmem Orlika oraz fragmentem Gór Rychlebskich i Zlatohorskiej Vrchoviny. Na mapie zaznaczono informacje przydatne turyście, jak zabytki, noclegi, granice obszarów chronionych, wyciągi narciarskie. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych, rowerowych i narciarskich łącznie z kilometrażem, co pozwoli łatwiej zaplanować wycieczkę. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu co 20 m. Mapa posiada siatkę geograficzną opartą na elipsoidzie WGS 84, stosowaną w nawigacji. Jest to obszar ograniczony współrzędnymi 16°56’ - 17°26’ długości geograficznej wschodniej oraz 50°00’-50°14’ szerokości geograficznej północnej.


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2008

Jeziora Turawskie - Opis mapy

Mapa turystyczna obszaru ograniczonego miejscowościami: na zachodzie Opole, na wschodzie Kolonowskie, na północy Bierdzany, a na południu Raszowa. Szlaki piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze, długości szlaków, ośrodki wypoczynkowe nad jeziorami. Druga strona mapy, bogato ilustrowana fotografiami, zawiera opis Jezior Turawskich, Doliny Małej Panwi, Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i miejscowości atrakcyjnych turystycznie. Opis Turystycznego Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego.


Image
Skala: 1:10 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2017

Jezioro Narie 2017 - Opis mapy

Bardzo dokładna mapa turystyczne okolic Jeziora Narie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Jezioro Zegrzyńskie i okolice - Opis mapy

nowa mapa - "Jezioro Zegrzyńskie i okolice" - przedstawia fragment terenu bezpośrednio przyległego do tego jeziora. Z administracyjnego punktu widzenia jest to Powiat Legionowski wraz z najbliższym otoczeniem. Krajobraz okolic Legionowa jest typowym pejzażem nizinnym z nieznacznymi różnicami poziomów. Już samo położenie nad trzema dużymi rzekami - Wisłą, Narwią i Bugiem - stanowi o ważnych walorach turystycznych i przyrodniczych tego regionu. Po utworzeniu sztucznego jeziora w 1963 r. powstały wręcz niezwykłe warunki do rozwoju turystyki w tym obszarze. Zaskakującym jest fakt istnienia na terenie powiatu, w tak bliskim sąsiedztwie stołecznej aglomeracji, wielu osobliwości, a wręcz pereł przyrodniczo-krajobrazowych. Dwie trzecie powierzchni powiatu to Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Dziesięć rezerwatów przyrody chroniących niezwykle istotne środowiska przyrodnicze, skupionych jest na tym niewielkim wycinku terenu. Około 100 pomników przyrody ożywionej wpisanych zostało do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Rzadkie i ginące gatunki ptaków można oglądać w dwóch rezerwatach faunistycznych oraz nad Narwią i Bugiem, w krajobrazach naturalnych, tajemniczych i pełnych spokoju łąk nadrzecznych. Na wędkarzy czekają łowiska naturalne i specjalne. W bezpośrednim otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego funkcjonuje wiele ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych z własną bazą gastronomiczną. Są tu plaże, klub windsurfingowy oraz porty jachtowe. Na opisywanym terenie nie brakuje także atrakcji dla miłośników historii i zabytków architektury. Bliskie sąsiedztwo stolicy miało duży wpływ na rozwój i przemiany tych ziem. Powstawały tu rezydencje magnackie, biskupie, książęce a nawet dwór królewski. W dawnej Puszczy Nieporęckiej ulokował swój dwór myśliwski król Zygmunt III Waza. W Jabłonnie swoje rezydencje sytuowali biskupi płoccy. Dzięki powstaniu tych zespołów rozwijały się także okoliczne osady. Ze względu na bliskość Warszawy historia okolic Legionowa na trwałe związała się z historią militarną Polski, tu powstały obiekty obronne i garnizony, tędy przetaczały się fronty wojen. Wiele cennych zabytków architektury, w tym także budownictwa sakralnego, spotkamy w Serocku, Nieporęcie i Chotomowie. Wyjątkowym skupiskiem historycznych obiektów jest przepiękne miasteczko Serock. Warto wybrać się do Zegrza, Góry, Woli Kiełpińskiej czy Jadwisina. Budownictwo militarne XVIII w. pozostawiło na tych ziemiach kompleks twierdz i fortów. Najciekawsze możemy oglądać w Beniaminowie, Zegrzu, Dębem i Janówku. Spotykamy tu także miejsca pamięci narodowej, pola bitewne, cmentarze i pomniki.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Jura Krakowsko-Częstochowska - Przewodnik - Opis mapy

Usiane skalnymi ostańcami wąwozy i płaskowyże, łagodne wzniesienia pogórzy oraz zielone równiny składają się na unikatowy w skali kraju krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ukształtowanie terenu a także bogactwo zabytków korzystnie wpływają na rozwój turystyki. Niezmiernie istotna jest gęsta sieć szlaków turystycznych, które umożliwiają dogodne dotarcie do wszystkich najciekawszych zakątków i zabytków. Jura Krakowsko-Częstochowska może poszczycić się ogromną liczbą różnorodnych skał, oplecionych siecią dróg wspinaczkowych a jej podziemny świat tworzą tysiące jaskiń oraz grot. Nie brakuje licznych stadnin i ośrodków jeździeckich, umożliwiających uprawianie turystyki konnej. Na mapie zaznaczone zastały szlaki piesze, konne i rowerowe, w tym najważniejsze: pieszy i rowerowy Jurajski Szlak „Orlich Gniazd” a także m. in. Szlak twierdzy Kraków, Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty, Szlak im. Krasińskiego, Szlak Zamonitu, Szlak Żarecki. Uwaga! Wersja elektroniczna mapy nie obejmuje przewodnika, dołączanego do wersji papierowej!


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Jura Krakowsko-Częstochowska 2017 - Opis mapy

Mapa przedstawia wyjątkowy obszar, na który składają się usiane skalnymi ostańcami wąwozy i płaskowyże, łagodne wzniesienia pogórzy oraz zielone równiny. Zasięg mapy wyznaczają: Mstów na północy, Częstochowa i Trzebinia na zachodzie, Siewierz i Alwernia na południu oraz Kraków na wschodzie. Jura Krakowsko-Częstochowska może poszczycić się ogromną liczbą różnorodnych skał, oplecionych siecią dróg wspinaczkowych. Jej podziemny świat tworzą tysiące jaskiń oraz grot. Ukształtowanie terenu, bogactwo zabytków oraz zagospodarowanie korzystnie wpływają na rozwój turystyki. Niezmiernie istotna jest gęsta sieć szlaków turystycznych, które umożliwiają dogodne dotarcie do wszystkich najciekawszych zakątków. Nie brakuje tu licznych stadnin i ośrodków jeździeckich, umożliwiających uprawianie turystyki konnej. Na mapie zaznaczone zastały szlaki piesze, rowerowe i konne, w tym najważniejsze: pieszy i rowerowy Jurajski Szlak Orlich Gniazd a także m. in. Szlak twierdzy Kraków, Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty, Szlak im. Krasińskiego, Szlak Zamonitu, Szlak Żarecki. Mapa idealnie nadaje się do uprawiania wszelkich form turystyki.


Image
Skala: 1:100 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Jura Setka - Opis mapy

Mapa Jura Krakowsko-Częstochowska "Setka". Mapa obejmuje bardzo duży obszar - jest idealna na wycieczki rowerowe!


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Kampinoski Park Narodowy - Opis mapy

Mapa obejmuje cały obszar Kampinoskiego Parku Narodowego (wraz z enklawami) oraz tereny przyległe. Skala mapy pozwoliła na dokładne naniesienie dróg, ścieżek, szlaków pieszych i rowerowych oraz wszelkich atrakcji przyrodniczych i historycznych zlokalizowanych na terenie KPN i w jego najbliższej okolicy.


Image
Skala: 1:70 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2012

Kanał Elbląski i okolice - Opis mapy

Mapa turystyczna opisująca szlak wodny: Ostróda - Elbląg, Miłomłyn - Iława, Ostróda - Stare Jabłonki - Staszkowo. Obejmuje gminy: Elbląg Gronowo Elbląskie Iława Kisielice Małdyty Markusy Miłomłyn Pasłęk Rychliki Susz Zalewo.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Karkonosze - Opis mapy

Nowa mapa Karkonoszy wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje cały masyw Karkonoszy - rozległe tereny zarówno Polski, jak i Czech - od Szklarskiej Poręby z fragmentem Gór Izerskich, przez Jelenią Górę do Janowic wielkich na północy, oraz od Velkie Hamry w Czechach, przez Jilemnice aż po Zacler. Wspaniale rejony do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej oraz narciarstwa. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Karkonoszy.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Karkonosze 2017 - Opis mapy

Mapa turystyczna Karkonoszy - najwyższego pasma górskiego Sudetów, położonego na pograniczu Czech i Polski. Zawiera hipsometryczny rysunek warstwic, naniesione liczne szlaki turystyczne z czasami przejść, a także trasy rowerowe. Mapa z podanymi czasami przejść. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy poziomic co 10 m.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2016

Kaszubski Park Krajobrazowy - Opis mapy

Mapa obejmuje jeden z najładniejszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów regionów Kaszub: Jeziora Raduńskie i Jeziora Potęgowskie. Obszar ten posiada dobrze rozbudowaną bazę turystyczną w postaci licznych (zaznaczonych na mapie) ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i kwater agroturystycznych. Do aktywnego wypoczynku zachęcają liczne szlaki turystyki pieszej, trasy rowerowe i szlaki kajakowe. Na odwrocie mapy zamieszczono w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim opis Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, ciekawszych miejscowości, a także informacje o szlakach turystycznych. Mapa zawiera zaktualizowane szlaki turystyczne i rowerowe z naniesionym kilometrażem, rezerwaty przyrody, hotele, ośrodki wypoczynkowe, kempingi oraz pola namiotowe.


Image
Skala: 1:55 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Kaszubskie Wybrzeże Bałtyku - Opis mapy

Kaszubskie Wybrzeże Bałtyku - Od Łeby po Hel. Dokładna mapa turystyczna w skali 1:55 000 z cieniowaną rzeźbą terenu, dzięki której dokładnie można rozpoznać Pradolinę Redy i Łeby oraz rzeźbę polodowcową: moreny czołowe lądolodu i wydmy przedpola lodowca. Na mapie zostały zawarte: bogata sieć szlaków turystycznych: rowerowych, pieszych, ścieżek dydaktycznych, konnych oraz Nadmorskie Parki Nordic Walking wraz z dokładnym przebiegiem, lokalizacja wraków zatopionych w Zatoce Puckiej, Gdańskiej oraz w Bałtyku, lokalizacja portów i przystani statków białej floty, lokalizacja atrakcji turystycznych , fortyfikacji nadmorskich oraz latarni morskich.


Image
Skala: 1:55 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Kaszuby - Opis mapy

Mapa Kaszuby to ciekawa propozycja dla turystów pragnących spędzić wolny czas wśród jezior, łąk i lasów. Kaszuby ze względu na swoje bogate walory turystyczne są uznawane za jeden z najpiękniejszych regionów Polski i z tego też powodu często określane są mianem "Szwajcarii Kaszubskiej". Żeglarstwo, kajakarstwo, narty wodne, czy też jazda konna to tylko niektóre z atrakcji turystycznych regionu. Mapa obejmuje obszar od Bieszkowic na północy po Zblewo na południu oraz od Dziemian na zachodzie po Gdańsk na wschodzie.


Image
Skala: 1:175 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2012

Kaszuby - atrakcje turystyczne - Opis mapy

Mapa turystyczno-samochodowa Kaszub. Mapa obejmuje rozległy rejon i uwzględnia atrakcje turystyczne regionu. Doskonała dla rowerzystów.


Image
Skala: 1:100 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2020

Kaszuby - mapa dla aktywnych 2020 v1.20 - Opis mapy

Mapa zawiera mapę Kaszub w skali 1 : 100 000, obejmującą Kaszubski, Wdzydzki i Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Bory Tucholskie, oraz ważniejsze miejscowości: Kartuzy, Ostrzyce, Szymbark, Bytów, Kościerzyna, Brusy, Swornegacie, Charzykowy, Chojnice i Człuchów. Na mapie znajdują się miejscowości, drogi, zabytki, ważniejsze noclegi, szlaki piesze, rowerowe i kajakowe z kilometrażem, przystanie i kąpieliska.


Image
Skala: 1:60 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2016

Kaszuby dla rowerzystów i piechurów - Opis mapy

Mapa obejmuje obszar między Lipnicą na północy Konarzynami na zachodzie, Człochowem na południu i Czarną Wodą na wschodzie oraz między Lęborkiem na południowym zachodzie, Żukowem na wschodzie, a Starą Kiszewą na południu. Na mapie podano aktualne przebiegi szlaków pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych, łącznie z kilometrażem, co pozwala łatwiej zaplanować wycieczkę. Umieszczono również informacje przydatne turyście, jak zabytki, noclegi, muzea, punkty widokowe. Szczególnie atrakcyjne miejsca zaznaczono żółtą ramką.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2016

Kaszuby południowe dla rowerzystów i piechurów - Opis mapy

Mapa Kaszub południowych obejmuje obszar pomiędzy miejscowościami Człuchów, Dębnica, Doręgowice, Ostrowite i Woziwoda na południu oraz Jutrzenka. Borzytuchom, Parchowo, Stężyca i Gołubie na północy. Na mapie umieszczono trasy rowerowe, szlaki piesze i Nordic Walking z długościami. Dodatkowo zaznaczone zostały drogi polne, leśne oraz szlaki kajakowe.


Image
Skala: 1:35 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Kazimierz Dolny 2017 v1.17 - Opis mapy

Turystyczna mapa Kazimierza Dolnego i okolic w świetnej skali. Znaleźć na niej można wszystkie ważne dla turysty informacje z tych pięknych terenów dotyczące nie tylko cennych zabytków, ale i tras pieszych, rowerowych, rezerwatów przyrodniczych i parków krajobrazowych. Mapa zawiera aktualną infrastrukturę turystyczną.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2012

Kraina Zalewu Wiślanego - Opis mapy

Mapa turystyczna obejmująca swoim zasięgiem tereny: Mierzeja Wiślana, Żuławy Wiślane, Wysoczyzna Elbląska oraz Pobrzeże Staropruskie. Mapa doskonała dla rowerzystów.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2009

Krajeński Park Krajobrazowy - Opis mapy

Krajeński Park Krajobrazowy. Mapa turystyczna zasięgiem obejmująca Krajeński Park Krajobrazowy. Pełna i aktualna treść turystyczna: zaktualizowane szlaki piesze i rowerowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2012

Krajna nad Notecią - Opis mapy

Mapa turystyczna okolic Krajny, uroczej miejscowości położonej nad rzeką Notecią. Wydanie pierwsze mapy Krajna Nad Notecią zostało przygotowane na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Nad Notecią (www.lgdkrajna.pl). Mapa posiada zgodność z GPS (układ współrzędnych WGS84), oraz zawiera szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe, trasy samochodowe i ścieżki dydaktyczne oraz obszary i obiekty chronione (rezerwaty przyrody, Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu i Obszary Natury 2000). Na mapie znajdziemy również granice administracyjne, bazę noclegową i wypoczynkową, oraz zabytki i ciekawostki. Zasięg mapy - północna część Wielkopolski - gmina Złotów, Krajenka, Wysoka, Szydłowo, Łobżenica, Wyrzysk, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Piła, Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci, Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, Krajeński Park Krajobrazowy, Bory Krajeńskie, fragment Puszczy Drawskiej. Wydawca: Pietruska & Mierkiewicz.


Image
Skala: 1:20 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Kraków Plan miasta 2017 - Opis mapy

Aktualny, uzupełniony plan miasta Krakowa. Plan prezentuje aktualną sieć komunikacji publicznej oraz spis wszystkich ulic. Na mapie zaznaczono szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Plan centrum Krakowa prezentuje trasy turystyczne, strefy ruchu i parkowania. Przejrzysta szata graficzna znacznie ułatwia orientowanie się na mapie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2012

Kraków-Katowice - Opis mapy

Ciekawa mapa wydawnictwa Compass, mapa w dość niekonwencjonalnym układzie. Zazwyczaj mapy turystyczne obejmują określony region geograficzny czy administracyjny. Tym razem Wydawnictwo odstąpiło od tej zasady uznając, że obszar pomiędzy Katowicami a Krakowem wart jest pokazania na jednej, scalonej mapie. Stanowi on bowiem, naturalne zaplecze turystyczno – rekreacyjne dla mieszkańców obu aglomeracji, zarówno z racji dostępności komunikacyjnej, jak i z uwagi na swe walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne, których często nie uświadamiamy sobie i nie doceniamy. Liczymy, że mapa „Katowice – Kraków” to zmieni i będzie niezastąpioną w planowaniu różnego typu wycieczek. Prezentowany obszar obejmuje wsch. partie Wyżyny Katowickiej, Garbu Tarnogórskiego i Pagóry Jaworznickie – tj. mezoregiony Wyżyny Śląskiej oraz Wyżynę Olkuską, Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński będące płd. mezoregionami Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Fragmentarycznie mapa ukazuje Dolinę Górnej Wisły oraz Obniżenie Cholerzyńskie i Pomost Krakowski. Idealna mapa dla rowerzystów! Mapa w postaci wszystkich plików cyfrowych została zaktualizowana w lutym 2012 roku.


Image
Skala: 1:135 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2016

Kujawy - mapa atrakcji turystycznych - Opis mapy

Nowość! Krajoznawcza mapa Kujaw z zaznaczonymi najważniejszymi atrakcjami turystycznymi w postaci grafik. Mapa Kujawy to doskonała propozycja szczególnie dla turystów, którzy podróżują samochodem.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2009

Lasy nad Górną Liswartą - Opis mapy

Mapa obejmuje swym zasięgiem Park Krajobrazowy Górnej Liswarty, zawiera sieć dróg z numeracją, granice gmin oraz bogatą treść turystyczną (szlaki piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze, zabytki, ciekawe miejsca) i przyrodniczą (granice rezerwatów, pomniki przyrody) . Zawiera nazwy ulic w miejscowościach.


Image
Skala: 1:60 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2011

Lasy Powiśla - Nadleśnictwo Kwidzyń - Opis mapy

Mapa Nadleśnictwa Kwidzyń z pełną informacją turystyczną. Mapa zawiera informacje o gospodarstwach agroturystycznych, hotelach oraz pensjonatach. Zaznaczono oddziały leśne wraz z numeracją. Mapa zawiera przebiegi szlaków turystycznych oraz obszary ochrony przyrody: obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2008

Lasy rozwadowskie - Opis mapy

Lasy Janowskie. Zasięg: Modliborzyce - Harasiuki; Stalowa Wola - Biłgoraj. Mapa zawiera plan Janowa Lubelskiego. Na mapę naniesiono informacje turystyczne, umiejscowienie oddziałów leśnych, jak również dokładne mapki tras rowerowych oraz ścieżek rowerowych. Mapa nagrodzona.


Image
Skala: 1:100 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Łódzkie, część północna i południowa - Opis mapy

Dwie dwustronne mapy turystyczne w skali 1:100 000 w pliku elektronicznym do programu SeeMap. W treści mapy: atrakcje krajoznawcze, turystyczne i przyrodnicze oraz szlaki piesze, rowerowe, kajakowe i konne. Siatka GPS. Pierwsza, północna część mapy obejmuje obszar północnej części województwa łódzkiego: od Łodzi, przez Koło, Wyszogród, po Żyrardów i Białą Rawską. Druga część - południowa - obejmuje obszar południowej części województwa łódzkiego: od Łodzi, przez Rawę Mazowiecką, Opoczno, Radomsko, po Wieluń i Wartę. W treści mapy: atrakcje krajoznawcze, turystyczne i przyrodnicze oraz szlaki piesze, rowerowe, kajakowe i konne.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2008

Łódź i okolice - Opis mapy

Przez wiele stuleci obszar okolic Łodzi był terenem bez większych ośrodków miejskich. Dawne wielkie tereny leśne historycy określają mianem "puszczy łódzkiej". Jej pozostałości można obejrzeć w rezerwatach przyrody. Począwszy od połowy XIX w. zaczął się tutaj rozwijać dynamicznie przemysł włókienniczy dając początek nowym miastom oraz powodując dynamiczny rozwój już istniejących, przy których powstały osady fabryczne. W informatorze zgromadziliśmy ciekawe opisy najstarszych zabytków okolic Łodzi, zarówno architektonicznych jak i zabytków techniki. Z informatora dowiesz się co warto zobaczyć oraz wiedzieć o tych ciekawych okolicach. Mapa obejmuje swym zasięgiem obszar od Głowna i Ozorkowa na północy po Pabianice na południu oraz od Lutomierska na zachodzie po Rogów na wschodzie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2013

Magurski Park Narodowy - Opis mapy

Mapa, wraz z częścia opisową, mało popularnego i rzadko odwiedzanego zakątka Polski. Panuje tu nadal perwotna dzikość i błogi spokój. Na odwrocie mapy obszerny informator, zawierający wiele informacji o parku narodowym, wzbogacony kolorowymi zdjęciami. Magurski Park Narodowy, jako szósty park narodowy na terenie polskich Karpat swą działalność rozpoczął 1 stycznia 1995 r. Powierzchnia Parku wynosi 19 439 ha, z czego 89,7% znajduje się na terenie woj. podkarpackiego (gminy Krempna, Dukla, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec), a pozostałe 10,3% na terenie woj. małopolskiego (gminy Sękowa i Lipinki). Otulina Parku ma powierzchnię 22 967 ha. MPN zajmuje fragment Beskidu Niskiego o najbardziej typowym dla tego pasma krajobrazie gór niskich i średnich. Ochroną objęto pasmo Magury Wątkowskiej i tereny leżące na południe i południowy wschód od niego. Osią Parku, dzielącą go na część północną i południową jest rzeka Wisłoka. Mapa powstała przy ścisłej współpracy z dyrekcja Magurskiego Parku Narodowego.


Image
Skala: 1:200 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Małopolska 101 Atrakcji 2017 - Opis mapy

Mapa przedstawia całe województwo małopolskie. Zasięg mapy wyznaczają: Zawiercie i Busko-Zdrój na północy, Sosnowiec na zachodzie, Zakopane i Muszyna na południu oraz Dębica na wschodzie. Jest to jeden z najciekawszych regionów w Polsce. Obejmuje: Tatry, Podhale, Pieniny, pasmo Beskidów i pogórzy, fragment Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz jedyną w Polsce Pustynię Błędowską. Na obszarze tym znajdują się: liczne uzdrowiska, parki narodowe (Ojcowski PN, Babiogórski PN, Pieniński PN, Gorczański PN, Tatrzański PN, Magurski PN), blisko 100 rezerwatów i parków krajobrazowych, drewniane kościoły i cerkwie. Aż 13 obiektów wpisanych jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Duże nagromadzenie atrakcji turystycznych, gęsta sieć szlaków i rozbudowana baza noclegowa tworzą doskonałe warunki dla odwiedzających. Niniejsza mapa to propozycja dla wszystkich, którzy poszukują ogólnych i poglądowych informacji o regionie małopolskim. Polecamy ją w szczególności turystom zmotoryzowanym. Z myślą o nich na mapie zaznaczono: aktualną sieć dróg asfaltowych, wybrane obiekty noclegowe, stacje benzynowe, etc.


Image
Skala: 1:100 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2016

Małopolska Południowa SETKA - Opis mapy

Mapa obejmuje obszar na linii wschód-zachód prawie całego woj. małopolskiego (od Pilzna i Biecza po Wadowice i Babią Górę), na północy od Krakowa i Tarnowa po granicę ze Słowacją na południu. Rzeźba terenu przedstawiona została przy pomocy cieniowania. Na mapie zaprezentowano wszystkie szlaki piesze, rowerowe, stacje narciarskie i pozostałe wyciągi, kąpieliska, system ochrony przyrody (parki, rezerwaty), zabytki architektury, bazę noclegową i gastronomiczną oraz wszelkie atrakcje turystyczne. Mapa doskonale nadaje się zarówno dla turystów pieszych jak i rowerowych oraz do uprawiania turystyki samochodowej.


Image
Skala: 1:100 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2016

Małopolska Północna - Opis mapy

Nowa mapa wykreślona została w uniwersalnej skali 1:100 000. Polecamy ją zarówno do turystyki pieszej jak i rowerowej czy samochodowej. Mapa swym zasięgiem obejmuje: Dębicę (na południowym-wschodzie), Brzeszcze (na południowym-zachodzie), Osiek (na północnym-wschodzie) oraz Siewierz (na północnym-zachodzie).


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Mapa Tras Rowerowych MTB - Opis mapy

Mapa przedstawia zbiór 26 górskich Tras Strefy MTB Sudety, w tym tras singletrack, enduro i torów pumptrack. Wiodących po terenach Gór Sowich, Suchych oraz Kamiennych. Dodatkowo na mapie zaznaczono punkty dostępu do tras Strefy, serwisy i myjnie rowerowe oraz certyfikowane punkty noclegowe i gastronomiczne Strefy MTB. Mapa tras rowerowych MTB swym zasięgiem obejmuje obszar od Boguszowa-Gorców, na północnym zachodzie, po Bardo na południowym wschodzie. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu co 20 m.


Image
Skala: 1:95 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2020

Mapa Tras Rowerowych Singletrack Glacensis 2020 v1.20 - Opis mapy

Mapa Tras Rowerowych Singletrack Glacensis. Pętle zaznaczono zgodnie z ich przebiegiem i infrastrukturą (stacje naprawcze, stacje ładowania e-bików, wiaty wypoczynowe, serwisy rowerowe, punkty dostępowe).


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Masyw Ślęży - Opis mapy

Nowa mapa Masyw Ślęży wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje cały Masyw Ślęży - rejony od Świdnicy po Sobótkę i Dzierżoniów. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Masywu Ślęży.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2017

Masyw Ślęży 2017 - Opis mapy

Cieniowana mapa turystyczna Masywu Ślęży z opisem turystycznym i fotografiami. Na mapie zaznaczono aktualny przebieg szlaków turystycznych pieszych i rowerowych oraz najważniejsze atrakcje.


Image
Skala: 1:35 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2020

Masyw Śnieżnika 2020 v1.20 - Opis mapy

Mapa przedstawia jedno z wyższych w Sudetach pasm górskich, które zamyka od południa Kotlinę Kłodzką. Zaliczamy je do Sudetów Wschodnich. Zasięg mapy wyznaczają: Bystrzyca Kłodzka na północnym-zachodzie, Międzylesie na południowym-zachodzie oraz przeł. Trzech Granic na wschodzie. Obszar mapy obejmuje: Masyw Śnieżnika z najwyższym szczytem Śnieżnikiem (1426 m n.p.m.), Góry Bialskie, Rychlebske Hory, Góry Złote oraz miasto Stronie Śląskie. Duże zróżnicowanie krajobrazowe, doskonałe zagospodarowanie turystyczne podszczytowego rejonu Śnieżnika z jednej strony i dzikość Gór Bialskich z drugiej – to najlepsze atuty tego obszaru. Pobyt w tym regionie z pewnością miło wspominać będą nie tylko turyści piesi, ale także miłośnicy narciarstwa, jazdy rowerowej i konnej, wspinacze skałkowi oraz wędkarze. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu.


Image
Skala: 1:25 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2020

Masyw Śnieżnika 2020 v1.20 - Opis mapy

Miasta graniczne: Javornik, Stare Mesto, Złoty Stok, Domaszków- Miedzylesie. Znajdują się tu takie atrakcje jak Wodospad Wilczki i Jaskinia Niedźwiedzia. Na mapie zaznaczono informacje przydatne turyście, jak zabytki, noclegi, granice obszarów chronionych, restauracje, kościoły, pałace i inne - szczególnie atrakcyjne miejsca zaznaczono żółtą ramką. W miejscowościach opisano nazwy ulic. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych, rowerowych, narciarskich i konnych, łącznie z kilometrażem i czasem przejścia, co pozwoli łatwiej zaplanować wycieczkę. Zaznaczono wyciągi narciarskie i trasy zjazdowe. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2013

Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie - Opis mapy

Nowa mapa Masyw Śnieżnika wydana z serii Rodzina Sudecka. Mapa zawiera pełną, rozbudowaną informację turystyczną, między innymi szlaki piesze, rowerowe, konne i narciarskie, nazwy przystanków, skarby przyrodnicze i historyczne, schroniska. Plastycznie odwzorowana rzeźba terenu. Mapa obejmuje rejon od Krosnowic po Lądek Zdrój na północy, aż po Mladkov i Hanusovice w Czechach. Prosimy o sprawdzenie zasięgu mapy. Uwaga! Okładka prezentuje pakiet map w wersji papierowej, ta mapa KaMap zawiera jedynie rejon Masywu Śnieżnika oraz Gór Bialskich.


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2016

Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Złote, Krowiarki 2014 - Opis mapy

Opracowanie kartograficzne obejmuje obszar Masywu Śnieżnika, Gór Złotych i Bialskich oraz Krowiarek, z najwyższym szczytem Ziemi Kłodzkiej - Śnieżnikiem i Ośrodkiem Narciarskim Czarna Góra. Znajdują się tu takie atrakcje jak Wodospad Wilczki i Jaskinia Niedźwiedzia. Na mapie zaznaczono informacje przydatne turyście, jak zabytki, noclegi, granice obszarów chronionych, szczególnie atrakcyjne miejsca zaznaczono żółtą ramką. W miejscowościach opisano nazwy ulic. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych, rowerowych, narciarskich i konnych, łącznie z kilometrażem, co pozwoli łatwiej zaplanować wycieczkę. Przy szlakach pieszych podano także orientacyjny czas przejścia. Zaznaczono wyciągi narciarskie i trasy zjazdowe. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu co 20 m.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2006

Mazowiecki Park Krajobrazowy - Opis mapy

Mapa turystyczna atrakcyjnych terenów rekreacyjnych położonych w najbliższym sąsiedztwie Warszawy. Mapa obejmuje cały obszar Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w tym: Lasy Otwockie, Lasy Celestynowskie, Puszcza Osiecka, Lasy Garwolińskie i inne. Zasięg mapy: Warszawa na północnym-zachodzie, Mińsk Mazowiecki na wschodzie, Garwolin na południowym wschodzie.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2009

Mazury część południowa - Opis mapy

Jezioro Śniardwy, Puszcza Piska, szlaki piesze i kajakowe, znakowane trasy rowerowe, rezerwaty przyrody, strefy ciszy, punkty widokowe, zabytkowe dwory wraz z parkami, grodziska, ruiny i pola bitew, muzea, campingi, hotele i schroniska młodzieżowe, przystanie i stanice żeglarskie, wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki jeździeckie i centra nurkowe.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2009

Mazury część północna - Opis mapy

Jezioro Mamry, Puszcza Borecka, szlaki piesze i kajakowe, znakowane trasy rowerowe, rezerwaty przyrody, strefy ciszy, punkty widokowe, zabytkowe dwory wraz z parkami, grodziska, ruiny i pola bitew, muzea, cempingi, hotele i schroniska młodzieżowe, przystanie i stanice żeglarskie, wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki jeździeckie i centra nurkowe.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Mazury Północne 2017 v1.17 - Opis mapy

Mapa obejmuje przygraniczne tereny Mazur od Węgorzewa aż po trójstyk granic: Polski-Litwy-Rosji, a także fragment Mazur Garbatych sięgający poniżej Olecka. Zasięg mapy wyznaczają: granica polsko-rosyjska na północy, Węgorzewo na zachodzie, Kruklanki i Gąski na południu, Bakałarzewo na wschodzie. Obszar ten promowany jest jako Dzikie Mazury. Uwzględniając nieskażoną przyrodę czy znikomy ruch turystyczny nazwa wydaje się być adekwatna. Miłośnicy ciszy, spokoju, sielankowych wiejskich krajobrazów i obcowania z przyrodą powinni być zadowoleni. Na mapie zaznaczono najbardziej znane atrakcje regionu: Puszczę Borecką, Puszczę Romincką z dokładną lokalizacją głazów cesarskich, Stańczyki ze słynnymi wiaduktami kolejowymi, gołdapskie uzdrowisko, piramidę w Rapie, lądowisko w Giżach oraz dziesiątki pamiątek i zabytków architektury, atrakcyjnych obiektów wodnych i przyrodniczych, punktów widokowych i jezior. Miłośnicy podróży na dwóch kółkach mogą zapoznać się z dokładnym przebiegiem fragmentu najdłużej trasy rowerowej (wydzielony pas ruchu) w Polsce, tj. GreenVelo.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2020

Mazury Środkowe Szlak Krutyni 2020 v1.20 - Opis mapy

Przedstawiony tu teren należy do Mazur, krainy historycznej i geograficznej, swoim zasięgiem obejmującej m.in. Pojezierze Mrągowskie i Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Mapa obejmuje Mrągowo na północy, Sorkwity na zachodzie, Świętajno na południu i Orzysz na wschodzie. Mapa zawiera bazę noclegową, dokładny opis szlaku kajakowego po rzece Krutyni. Mapa polecana również dla żeglarzy ze względu na naniesione na niej szlaki żeglarskie oraz batymetrię jezior. Publikacja zawiera także ciekawe opisy przyrody, szlaki rowerowe i opisy zabytków.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Mazury Środkowe, Pojezierze Mrągowskie - Opis mapy

Przedstawiony na mapie teren należy do Mazur - krainy historycznej i geograficznej, swoim zasięgiem obejmującej m.in. Pojezierze Mrągowskie. Mapa obejmuje Ryn na północy, Sorkwity na zachodzie, Chochół na południu i Wejsuny na wschodzie. Zawiera ona bazę noclegową oraz dokładny opis szlaku kajakowego po rzece Krutyni. Mapa polecana jest również dla żeglarzy ze względu na naniesione na niej szlaki żeglarskie oraz batymetrię jezior. Publikacja zawiera także ciekawe opisy przyrody, szlaki rowerowe i opisy zabytków.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2016

Mazury zachodnie - Opis mapy

Mapa przedstawia Mazury Zachodnie – najbardziej na zachód wysuniętą część Mazur, oddzieloną terytorialnie od reszty – Warmią. Mapa obejmuje znaczną część Pojezierza Iławskiego, zawiera bogatą treść żeglarską. Mazury Zachodnie to niezwykle atrakcyjne tereny dla najbardziej zapalonych miłośników pieszych, narciarskich, rowerowych czy konnych wycieczek. Oferują liczne szlaki dla tych, którzy upodobali sobie te formy turystyki. Tysiące kilometrów najróżniejszych tras ułatwi dotarcie do wielu mało znanych i interesujących miejsc o każdej porze roku. Mazury Zachodnie to oczywiście także malowniczo położone jeziora i rzeki, które wraz z Kanałem Elbląskim tworzą szeroki system żeglugi śródlądowej umożliwiający dopłynięcie aż do Bałtyku. Jest to więc raj dla żeglarzy i kajakarzy. Amatorzy takich sportów jak windsurfing, kitesurfing, bojery i nurkowanie (również podwodne) poczują się tutaj jak ryby w wodzie. Mazury Zachodnie to także doskonałe miejsce dla miłośników historii i krajoznawstwa.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2009

Mazury Zachodnie część południowa - Opis mapy

Mazury Zachodnie część południowa szlaki rowerowe i piesze.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2009

Mazury Zachodnie część północna - Opis mapy

Mazury Zachodnie część północna szlaki rowerowe i piesze.


Image
Skala: 1:60 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2020

Mazury, Szlak Krutyni, Jezioro Śniardwy 2020 v1.20 - Opis mapy

Mapa obejmuje środkową część Pojezierza Mazurskiego, w tym część Pojezierza Mrągowskiego, Jezioro Śniardwy, rzekę Krutynię. Jej granicami na wschodzie jest miasto Orzysz, na zachodzie Sorkwity, na południu Świętajno, zaś od północy Mrągowo. Olbrzymia różnorodność mazurskich krajobrazów, dzika przyroda i uważany za najpiękniejszy w Polsce szlak kajakowy sprawiają, że jest to wyjątkowo atrakcyjny turystycznie region.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2017

Metropolia Silesia - Opis mapy

Mapa turystyczna, która pokazuje mniej znane oblicze Górnego Śląska - regionu o niezwykłej historii, pełnego zabytków, atrakcji, a także... wielu terenów zielonych. Zasięg mapy wyznaczają: Tarnowskie Góry na północy, Tychy na południu, Gliwice na zachodzie i Jaworzno na wschodzie.


Image
Skala: 1:45 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2015

Mierzeja Helska - Opis mapy

Mapa turystyczna Mierzei Helskiej zawiera miejscowości: Jastrzębia Góra, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Hel, Jurata.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2012

Mierzeja Wiślana - Opis mapy

Mapa obejmuje atrakcyjny fragment wybrzeża położony na Mierzei Wiślanej, a także znaczną część Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej. Mierzeja Wiślana znana jest z pięknych plaż, Żuławy z ginących śladów kultury mennonickiej (zabytkowe domy podcieniowe, cmentarze) i z systemu budowli hydrotechnicznych, natomiast Wysoczyzna Elbląska ze swej niezwykle urozmaiconej rzeźby terenu. Na rewersie mapy zamieszczono opisy znanych miejscowości wczasowych: Fromborka, Jantara, Kątów Rybackich, Krynicy Morskiej, Mikoszewa, Przebrna, Piasków, Stegny i Sztutowa. Plany miejscowości: Mikoszewo, Jantar, Sztutowo, Stegna, Krynica Morska i Kąty Rybackie, zaktualizowane szlaki turystyczne i rowerowe z naniesionym kilometrażem, rezerwaty przyrody, hotele, ośrodki wypoczynkowe, kempingi, pola namiotowe.


Image
Skala: 1: 75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2015

Międzyrzecki Rejon Umocniony - Opis mapy

Mapa turystyczna obejmująca bardzo ciekawe tereny Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2014

Myślenice i Okolice - Opis mapy

Zakres mapy obejmuje cztery regiony fizyczno-geograficzne, które znajdują się wokół popularnej miejscowości Myślenice. Dwa z nich to pasma podgórskie: Pogórze Wielickie oraz Pogórze Wiśnickie. Kolejne dwa to pasma górskie: Beskid Makowski i Beskid Wyspowy.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2009

Na Południe od Warszawy - Opis mapy

Mapa Na Południe od Warszawy obejmuje cały obszar chroniony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz tereny przyległe, powiązane siecią szlaków pieszych i rowerowych. Pod względem administracyjnym obejmuje obszar powiatu piaseczyńskiego oraz fragmenty powiatów: pruszkowskiego, grójeckiego i otwockiego, a także południowe rubieże Warszawy. Na odwrocie zamieściliśmy informator turystyczny: charakterystykę terenu, opisy miejscowości i szlaków turystycznych oraz ochronę przyrody.


Image
Skala: 1:65 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2008

Nadleśnictwo Bełchatów - Opis mapy

Zasięg mapy niemal w całości pokrywa się z zasięgiem powiatu bełchatowskiego, leżącego na południowy zachód od Łodzi. Na mapie, obok typowo turystycznych elementów, takich jak: szlaki piesze i rowerowe, baza noclegowa, zabytki i ciekawostki, umieszczono elementy typowo "leśne", takie jak: siedziby i granice nadleśnictwa i leśnictw, ośrodki leśno-edukacyjne i rezerwaty leśne. Mapa przybliża turystom walory przyrodnicze okolic Bełchatowa, które w zestawieniu z dość dobrze prosperującą bazą noclegową i wypoczynkową stwarza wspaniałe możliwości wypoczynku.


Image
Skala: 1:55 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2016

Nadleśnictwo Brodnica - Opis mapy

Mapa turystyczna Nadleśnictwa Brodnica. Wycieczka do lasu? Z tą mapą - sama przyjemność!


Image
Skala: 1:30 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2015

Nadleśnictwo Czersk - Opis mapy

Mapa obejmująca swoim zasięgiem lasy Nadleśnictwa Czersk i okolic, m.in. kręgi kamienne w Odrach, czy akwedukt w Fojutowie. Poza tym znajdziemy tu okolice najstarszej w Polsce zapory wodnej w Mylofie, aktualne przebiegi szlaków turystycznych pieszych i rowerowych - m.in regionalny przebój, czyli Kaszubską Marszrutę. Wszystko okraszone ciekawym tekstem dotyczącym lasów Nadleśnictwa Czersk i interesujących obiektów na tym terenie. Dodatkowo jest tu ujęta dokładna informacja leśna (numery i granice oddziałów, miejsca odpoczynku, leśnictwa itd.). Bardzo dobra skala 1:30 000 czyni ta mapę niezawodną - razem z nią można śmiało zapuszczać się w najdziksze nawet lasy na tym obszarze:)!


Image
Skala: 1:25 000 (część pn), 1:20 000 (część pd) Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2017

Nadleśnictwo Gdańsk - Opis mapy

Mapa Nadleśnictwa Gdańsk, które graniczy bezpośrednio z Trójmiastem, Rumią, Redą i Wejherowem. Obszar parku stanowi naturalne zaplecze turystyczne i rekreacyjne dla mieszkańców tych miejscowości. Obejmuje obszar niezwykle ciekawy pod względem przyrodniczym, o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu. Już na przełomie XIX i XX wieku zagospodarowano turystycznie lasy w okolicy Oliwy i Sopotu. Zbudowano drogi i ścieżki, wytyczono szlaki spacerowe, ustawiono ławki, zbudowano wieże widokowe, restauracje, gospody oraz pensjonaty. Mapa obejmuje: istniejące i projektowane rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, zaktualizowane szlaki turystyczne i rowerowe z naniesionym kilometrażem.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2015

Nadleśnictwo Kaliska - Opis mapy

Zasięg mapy obejmuje Nadleśnictwo Kaliska. Mapa zawiera zaznaczone obszary leśne. Polecana dla rowerzystów, ze względu na atrakcje przyrodnicze regionu.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2015

Nadleśnictwo Kartuzy - Opis mapy

Mapa obejmuje najbardziej atrakcyjny obszar Kaszub – Szwajcarię Kaszubską. Bardzo ciekawa i pełna informacji przydatnych każdemu turyście (poza aktualna i pełną informacją o zagospodarowaniu turystycznym regionu, mapa posiada kompletną informację leśną z obszaru nadleśnictwa. Dzięki wiedzy zdobytej z części opisowej mapy i treści kartograficznej na drugiej stronie nie ma szans, żeby się zgubić w lesie:) - wystarczy jeden odnaleziony słupek oddziałowy w jednej chwili wskaże nam nasze położenie na mapie! Jak każda mapa nadleśnictwa posiada ciekawą część z tekstem ściśle skorelowaną z treścią mapy.


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2016

Nadleśnictwo Lębork - Opis mapy

Mapa Nadleśnictwa Lębork. Zawiera pełną treść turystyczną - drogi, ścieżki leśne, rzeki i obiekty.


Image
Skala: 1:60 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2015

Nadleśnictwo Starogard Gdański - Opis mapy

Nadleśnictwo Starogard – okolice Starogardu Gdańskiego. Mapa przedstawia obszar pod zarządem tytułowego nadleśnictwa, obejmuje tereny nie do końca odkryte przez przeciętnego turystę jak i też obszary regularnie odwiedzane przez sporo odwiedzających. Atutem tej krainy (poza lasami oczywiście:) jest niebanalna Dolina Wisły. Doskonale wyposażona we wszelka informację leśną ułatwiającą poruszanie się w zwartych kompleksach leśnych. Dodatkowo pełna i aktualna informacja o zagospodarowaniu turystycznym i aktualna sytuacja drogowa.


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2016

Nadleśnictwo Strzebielino - Opis mapy

Mapa Nadleśnictwa Strzebielino. Pełna treść turystyczna. Doskonała mapa na większe i mniejsze wycieczki.


Image
Skala: 1:55 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2015

Nadleśnictwo Toruń - Opis mapy

Mapa Nadleśnictwa Toruń. Mapa zawiera pełną treść turystyczną: drogi oraz drogi leśne, rzeczy, jeziora, tereny mieszkalne. Wspaniała propozycja dla spragnionych wypoczynku - na przykład aktywnego na rowerze.


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2012

Nadleśnictwo Wielbark - Opis mapy

Zasięg mapy obejmuje Nadleśnictwo Wielbark. Mapa zawiera zaznaczone obszary leśne. Polecana dla rowerzystów, ze względu na atrakcje przyrodnicze regionu.


Image
Skala: cz.Wsch 1:50 000, cz.Zach 1:30 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2017

Nadleśnictwo Żołędowo 2017 - Opis mapy

Długo wyczekiwana mapa ukazująca najciekawsze zakątki terenów bezpośrednio stykających się z Bydgoszczą. Swoim zasięgiem obejmuje obszar od Świekatowa na północy do bydgoskiego lotniska im. F. Chopina na południu, Równoleżnikowo rozciąga się zaś od wschodnich rogatek Nakła nad Notecią na zachodzie aż za Dąbrowę Chełmińską na wschodzie. Dokładna informacja leśna zapewni bezproblemowe poruszanie się po terenie nadleśnictwa, łatwe odnajdywanie się w terenie (choćby za pomocą numerów słupków oddziałowych). Na mapie umieszczono także liczne ciekawostki turystyczno-krajoznawcze oraz oczywiście aktualne i weryfikowane przebiegi szlaków i tras turystycznych.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2012

Nadmorski Park Krajobrazowy - Opis mapy

Mapa obejmuje Półwysep Helski, Wybrzeże Bałtyku w okolicach Dębek, Białogóry, Lubiatowa, Kopalina i Sasina, a także rozległe obszary Puszczy Darzlubskiej i Wysoczyzny Żarnowieckiej. Publikację wzbogacono planami miejscowości: Chałupy, Choczewo, Hel, Jastarnia, Jastrzębia Góra, Jurata, Kuźnica, Puck i Władysławowo. Na odwrocie mapy zamieszczono bogato ilustrowany opis Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz informator turystyczny po parku i okolicach. Zaktualizowane szlaki turystyczne i rowerowe z naniesionym kilometrażem, rezerwaty przyrody, hotele, ośrodki wypoczynkowe, kempingi oraz pola namiotowe.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2012

Nizina Staropruska - Opis mapy

Mapa Nizina Staropruska - Lidzbark Warmiński, Bartoszyce i okolice. Mapa obejmuje zasięgiem niemal całą Nizinę Staropruską po stronie polskiej i część po stronie rosyjskiej. W skład tego makroregionu wchodzą Wzniesienia Górowskie (Wzgórza Stablaku), Równina Ornecka i Nizina Sępopolska. Prócz tego mapa obejmuje też północną część Pojezierza Olsztyńskiego i Mrągowskiego należących do makroregionu Pojezierze Mazurskie. Mapa zawiera zaktualizowaną treść topograficzną: zweryfikowane przebiegi szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych (z prezentacją nowych przystani kajakowych na Łynie), lokalizację innych atrakcji turystycznych, zabytki architektury, muzea, ośrodki wodne, obiekty noclegowe, ośrodki jazdy konnej, kąpieliska itp. Mapę opracowano we współpracy z Oddziałem Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2014

Nowy Sącz i Okolice - Opis mapy

Mapa Nowy Sącz i Okolice.


Image
Skala: 1:20 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2020

Ojcowski Park Narodowy 2020 v1.20 - Opis mapy

Mapa przedstawia atrakcyjne tereny turystyczno-rekreacyjne na północ od Krakowa. Obejmuje obszar Ojcowskiego Parku Narodowego (wraz z enklawami) oraz tereny przyległe (od Sułoszowej na północy do Modlnicy na południu oraz od Jerzmanowic na zachodzie do Skały na wschodzie). Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym spośród 23 parków narodowych w Polsce. Wyróżnia się zróżnicowaniem rzeźby terenu, malowniczym krajobrazem, bogatą szatą roślinną i światem zwierzęcym oraz licznymi zabytkami historii i kultury. Jest to teren idealny na piesze i rowerowe wycieczki. Na mapie poza typową treścią turystyczną zaprezentowano szczegółowe nazewnictwo skał i jaskiń.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2014

Okolice Augustowa i Suwałk - Opis mapy

Mapa turystyczna szerokich okolic Suwałk i Augustowa. Na północy mapa obejmuje Suwałki i Sejny, na wschodzie granicę Polski, na południu Lipsk i Rajgród a na zachodzie Kalinowo i Bakałarzewo. Na mapie mieści się prawie cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego oraz fragment Biebrzańskiego Parku Narodowego.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2013

Okolice Bielska Bialej dla Aktywnych - Opis mapy

Opracowanie kartograficzne obejmuje powiat bielski i okolice (obszar ograniczony współrzędnymi 18 38- 19 16 długości geograficznej wschodniej oraz 49 56 -49 40 szerokości geograficznej północnej). Zaznaczono na niej informacje przydatne turyście, jak zabytki, noclegi, granice obszarów chronionych. W miejscowościach opisano nazwy ulic wylotowych. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych i rowerowych. Wyróżniono miejscowości godne zwiedzania i miejsca szczególnie interesujące aktywnych.


Image
Skala: 1:60 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2015

Okolice Bolesławca - Opis mapy

Aktualizowane w terenie nowe wydanie planu Bolesławca z mapą okolic.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2008

Okolice Bydgoszczy i Torunia - Opis mapy

Szlaki piesze i kajakowe, znakowane trasy rowerowe, rezerwaty przyrody, strefy ciszy, punkty widokowe, zabytkowe dwory wraz z parkami, grodziska, ruiny i pola bitew, muzea, campingi, hotele i schroniska młodzieżowe, ośrodki jeździeckie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2013

Okolice Częstochowy część zachodnia - Opis mapy

Mapa atrakcyjnych terenów rekreacyjnych położonych w okolicach Bielska-Białej. Zasięg mapy: Czechowice-Dziedzice na północy, Czeski Cieszyn na zachodzie, Żywiec i Kęty na wschodzie, Wisła na południu. Na mapie zmieściła się zatem spora część Beskidu Śląskiego, najwyższe wzniesienia Beskidu Małego oraz część Pogórza Śląskiego.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2010

Okolice Gniezna - Opis mapy

Mapa Okolic Gniezna zawiera pełną informację turystyczną: szlaki piesze i rowerowe, schroniska, punkty widokowe, drogi oraz ścieżki leśne.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 20110

Okolice Jarocina - Opis mapy

Mapa Okolic Jarocina zawiera pełną informację turystyczną: szlaki piesze i rowerowe, schroniska, punkty widokowe, drogi oraz ścieżki leśne.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2014

Okolice Jasła i Krosna - Opis mapy

Mapa Okolice Jasła i Krosna. Mapa turystyczna szerokich okolic miast: Jasła i Krosna. Na zachodzie mapa obejmuje Gorlice, na wschodzie Brzozów, na północy Czudec i Wielopole Skrzyńskie a na południu Duklę.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2010

Okolice Kępna - Opis mapy

Mapa Okolic Kępna zawiera pełną informację turystyczną: szlaki piesze i rowerowe, schroniska, punkty widokowe, drogi oraz ścieżki leśne.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2007

Okolice Kielc - Opis mapy

Kielce leżą w najstarszych, obok Sudetów górach w Polsce - Górach Świętokrzyskich. Miasto otaczają wzniesienia będące w lecie - miejscem niedzielnych spacerów, w zimie - ciekawym terenem dla narciarzy. Mapa obejmuje obszar od Sechedniowa na północy i Morawicę na południu po Bedzentyn na wschodzie i Bocheniec na zachodzie. Znajdziecie na niej szlaki piesze i rowerowe, ciekawostki przyrodniczo-geologiczne, zabytki techniki i architektury.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2010

Okolice Koła - Opis mapy

Okolice Koła


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2010

Okolice Kościana - Opis mapy

Mapa okolic Kościana.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2016

Okolice Krakowa - Opis mapy

Mapa Krakowa wraz z przylegającymi okolicami. Znajdują się na niej wszystkie najważniejsze tereny rekreacyjne w pobliżu Krakowa m.in. Dolinki Podkrakowskie, Ojcowski Park Narodowy, Pogórze Wielickie i Puszcza Niepołomicka. Wydanie mapy zostało poprzedzone gruntowną aktualizacją jej treści, zarówno topograficznej (drogi, zabudowa) jak i turystycznej - nowe szlaki i pozostałe elementy infrastruktury turystycznej. Na mapie wskazane zostało miejsce spotkań Światowych Dni Młodzieży w Brzegach. W najnowszym wydaniu zmieniono nieco zasięg mapy - został poszerzony na północne i północno-wschodnie okolice Krakowa aż po Słomniki i Kazimierzę Wielką. Od zach. mapa sięga po Olkusz i Wadowice, od południa po Myślenice, Dobczyce i Łapanów, od wschodu- po Nowy Wiśnicz i Bochnię.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2010

Okolice Leszna - Opis mapy

Na mapie znajdują się szlaki piesze, znakowane trasy rowerowe i szlaki kajakowe, ścieżki dydaktyczne, rezerwaty przyrody, Przemęcki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy im. D. Chłapowskiego, zabytkowe dwory wraz z parkami, muzea, schroniska, hotele, gospodarstwa agroturystyczne i pola namiotowe, legenda w czterech językach.


Image
Skala: 1:55 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2007

Okolice Leszna część wschodnia - trasy rowerowe - Opis mapy

Okolice Leszna część wschodnia. Mapa szczególnie przeznaczona dla rowerzystów.


Image
Skala: 1:85 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2004

Okolice Leszna część zachodnia - trasy rowerowe - Opis mapy

Szlaki piesze, znakowane trasy rowerowe i szlaki kajakowe, ścieżki dydaktyczne, rezerwaty przyrody, Przemęcki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy im. D. Chłapowskiego, zabytkowe dwory wraz z parkami, muzea, schroniska, hotele, gospodarstwa agroturystyczne i pola namiotowe.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2008

Okolice Lublina część południowa - Opis mapy

Mapa zawiera pełną treść turystyczną oraz aktualne formy ochrony.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2008

Okolice Łodzi część północna - Opis mapy

Mapa północnych okolic Łodzi.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2011

Okolice Olsztyna - Opis mapy

Mapa turystyczno-krajoznawcza zawiera między innymi szlaki piesze i rowerowe, szlaki kajakowe i żeglarskie, ścieżki dydaktyczne, aktualną sieć dróg, zabytki i atrakcje turystyczne oraz siatka GPS. Doskonała do wszelkich form aktywności turystycznej. Obszar mapy obejmuje: Lidzbark Warmiński na północy, Jeziorany na wschodzie, Nidzicę na południu oraz Lubomino i Grunwald na zachodzie.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2009

Okolice Opoczna - Opis mapy

Okolice Opoczna


Image
Skala: 1:40 000 Wydawnictwo: Galileos Rok wydania: 2013

Okolice Opola cz. południowa - Opis mapy

Mapa obejmuje obszar południowo-wschodnich okolic Opola , Równinę Opolską, Jezioro Turawskie oraz Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”. Na południowym wschodzie sięga po Górę Świętej Anny, Leśnicę aż do wsi Raszów oraz Łąki Kozielkie, zaś na północnym-zachodzie obejmuje obszar Opola. Na mapie zaznaczono informacje przydatne turyście, jak zabytki, noclegi, granice obszarów chronionych. W miejscowościach opisano nazwy ulic. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych i rowerowych, łącznie z kilometrażem, co pozwoli łatwiej zaplanować wycieczkę. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu co 10 m. Mapa została oparta na elipsoidzie WGS 84, zgodnej ze stosowanym w nawigacji układem UTM. Jest to obszar ograniczony współrzędnymi 17 51 - 18 13 długości geograficznej wschodniej oraz 50 23-50 43 szerokości geograficznej północnej.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2010

Okolice Pleszewa - Opis mapy

Mapa turystyczna w skali 1 : 75 000 z zaznaczonymi aktualnymi przebiegami szlaków pieszych i rowerowych, długościami szlaków, nazwami ulic, atrakcyjnymi miejscami, legenda.


Image
Skala: 1:65 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2010

Okolice Poddębic - Opis mapy

Mapa turystyczna w skali 1 : 40 000 z zaznaczonymi aktualnymi przebiegami szlaków pieszych i rowerowych, długościami szlaków, nazwami ulic, atrakcyjnymi miejscami, legenda.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2015

Okolice Radomia - Opis mapy

Mapa Okolice Radomia przedstawia teren atrakcyjny pod względem krajoznawczym i przyrodniczym. Zapraszamy do zwiedzania licznych zabytków, a także Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Na mapie zaznaczone są szlaki piesze, rowerowe oraz ścieżki przyrodnicze. Odnaleźć na niej można wiele atrakcji geologicznych, architektonicznych, historycznych, technicznych i miejsc pamięci.


Image
Skala: 1:75 000 Wydawnictwo: CartoMedia Rok wydania: 2010

Okolice Rawicza - Opis mapy

Mapa turystyczna w skali 1 : 75 000 z zaznaczonymi aktualnymi przebiegami szlaków pieszych i rowerowych, długościami szlaków, nazwami ulic, atrakcyjnymi miejscami, legenda.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2012

Okolice Rzeszowa, część południowa - Opis mapy

Mapa południowych okolic Rzeszowa. Mapa zawiera szlaki turystyczne dla pieszych i rowerzystów, punkty widokowe oraz bazę noclegową. Na mapie zaznaczono również położenie ciekawych zabytków architektonicznych oraz innych obiektów wartych zobaczenia.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2013

Okolice Rzeszowa, część północna - Opis mapy

Mapa turystyczna przedstawia szlaki piesze i rowerowe, ścieżki dydaktyczne, aktualna sieć dróg, zabytki i atrakcje turystyczne, obszary Natura 2000, siatka GPS. Doskonale nadaje się do wszelkich wędrówek pieszych czy wycieczek rowerowych.


Image
Skala: 1:50 000 Wydawnictwo: Compass Rok wydania: 2011

Okolice Sandomierza - Opis mapy

Ziemia sandomierska to historyczna kraina Polski położona między Pilicą a Wisłą oraz między Sanem a Dunajcem. Głównym jej ośrodkiem były i nadal jest Sandomierz - miasto położone nad rzeką Wisłą, na siedmiu wzgórzach (stąd miasto nazywane jest czasem małym Rzymem), na granicy Wyżyny Sandomierskiej. Przemysłowa część miasta, zwana Nadbrzeziem leży na prawym brzegu Wisły, w Kotlinie Sandomierskiej. Sandomierz jest ważnym punktem turystycznym, bogatym we wspaniałe zabytki z różnych okresów historycznych. Nowa mapa okolic Sandomierza ma ułatwić turystom zwiedzenie tej perełki wschodniej Polski.