Informacje ogólne

KaMap WP jest przeznaczonym na telefony z systemem Windows Phone wersji 7 i 8.

Do głównych funkcji programu należą:

 • wskazywanie aktualnego położenia na mapie,
 • wskazywanie kierunku poruszania się,
 • wskazywanie położenia geograficznego, prędkości, wysokości nad poziomem morza,
 • kompas,
 • obsługa wgranych map,
 • wgrywanie map z serwerów KaMap przez Internet,
 • automatyczne wczytywanie najdokładniejszych map terenu, na którym znajduje się użytkownik,
 • obsługa punktów, czyli zapisywanie wyświetlanie i zarządzanie punktami wskazanymi i wyróżnionymi przez użytkownika,
 • obsługa śladów, które przebył użytkownik,
 • planowanie i rysowanie trasy do przebycia.

Na rysunkach poniżej zaprezentowany zostanie wygląd aplikacji dla systemu Android. Wygląd aplikacji zarówno dla systemu Android jak i Windows Phone jest podobny.


Tematy pomocy

 1. Okno główne programu
 2. Menu główne
 3. Menu mapy
 4. Rejestracja mapy
 5. Zmiana ustawień programu
 6. Tworzenie i zarządzanie punktami użytkownika
 7. Tworzenie i zarządzanie śladami
 8. Planowanie trasy
 9. Wymiana danych
 10. Informacje dodatkowe

1. Okno główne programu

Okno główne programu KaMap po wczytaniu mapy wraz z opisem głównych elementów przedstawia poniższy rysunek:

okno glowne zaznaczenia2

W oknie głównym znajdują się następujące elementy:
 • Panel prędkości prezentuje aktualną prędkość chwilową (dostępne jedynie gdy pracuje GPS),
 • Panel wysokości prezentuje aktualną wysokość,
 • Panel położenia prezentuje aktualne położenie,
 • Skala wskazuje rzeczywistą odległość między punktami na mapie,
 • Przycisk MENU uruchamia menu,
 • Przycisk GPS włącza i wyłącza działanie GPS'a,
 • W dolnej części ekranu znajduje się belka z nazwą otwartej mapy,
 • Przyciski powiększania i pomniejszania mapy,
 • Wskaźnik aktualnego położenia i kierunku poruszania się oraz kręgi wskazujące odległość: pierwszy krąg wskazuje odległość połowy skali, drugi całej skali,
 • Menu szybkiego dostępu, zawiera trzy ikony: uruchamiania i zatrzymywania zapisu śladu, tworzenia punktu użytkownika, tworzenia i edycji trasy do przebycia.
 • Czerwony punkt w górnej części ekranu wskazuje, że zapisywany jest w danym momencie ślad. Czerwony punkt z białą kropką oznacza, że zapis śladu jest chwilowo przerwany z powodu braku sygnału GPS.
Zmiana powiększenia

Istnieje możliwość dostosowania wielkości powiększenia oglądanej mapy do własnych potrzeb. Rozwiązanie to zapewnienia wysoki komfort pracy z programem.

Powiększenie zmienia się poprzez przyciski + i - lub po przyłożeniu dwóch palców do ekranu i oddalenie lub przybliżenie ich do siebie.

Przesuwanie mapy

Aby przesunąć mapę w dowolnym kierunku, należy nacisnąć palcem w dowolnym miejscu ekranu i przeciągnij obraz w żądane miejsce.

Włączanie GPS'a

W celu ustalenie pozycji na mapie należy nacisnąć przycisk GPS START. Spowoduje to uruchomienie odbiornika GPS.

Pozycja GPS ustalana jest poprzez odczyt fal radiowych nadawanych przez satelity. Ustalanie pozycji GPS zaraz po włączeniu odbiornika może trwać od kilki do kilkudziesięciu sekund lub nawet minut w zależności od rodzaju odbiornika w urządzeniu i otoczenia. Pozycja GPS nie zostanie ustalona jeśli znajdujemy się wewnątrz budynku lub w np. w tunelu. Ustalenie pozycji GPS może być utrudnione, gdy znajdujemy się między wysokimi blokami, w gęstym liściastym lesie lub głębokim wąwozie. Pozycja GPS jest za pierwszym razem szybciej ustalana, gdy urządzenie nie porusza się.

Ustalanie pozycji GPS jest sygnalizowane mruganiem ikonki satelity na belce górnej systemu Android lub mruganiem półprzeźroczystej ikonki satelity w górnej części mapy, w przypadku systemu Windows Phone. Gdy ikona przestaje mrugać i jest wyświetlana na stałe to oznacza, że położenie jest ustalone poprawnie. Po ustaleniu położenia strzałka zaczyna wskazywać kierunek poruszania się i położenie.

Naciśnięcie przycisku GPS STOP (jest to ten sam przycisk co poprzednio, tylko ma podmieniony napis) powoduje zatrzymanie działania odbiornika GPS, a w programie zaprzestanie wyświetlania strzałki położenia.

UWAGA

GPS może pracować w dwóch trybach wybieranych w ustawieniach (MENU->USTAWIENIA->SPOSÓB OBSŁUGI GPS na końcu ustawień):

 1. Pierwszy tryb (domyślny) to tryb, w którym odbiornik GPS jest wyłączany w momencie uśpienia urządzenia. W tym wypadku nie jest pobierany prąd, gdy urządzenie jest uśpione i dzięki temu urządzenie może pracować znacznie dłużej, ale niestety po ponowny "obudzeniu" urządzenia pozycja GPS jest wyszukiwana i jej określenie może potrwać kilkanaście sekund.
 2. Drugi tryb to praca w tzw. serwisie. W tym wypadku odbiornik GPS pracuje nawet w tedy, gdy urządzenie jest uśpione. Dzięki temu możliwy jest zapis śladu przy wygaszonym urządzeniu. Również po obudzeniu urządzenia widoczna jest od razu pozycja na mapie. Ponieważ odbiornik GPS pracuje bez przerwy to zużywane jest więcej prądu niż w pierwszym przypadku. Przeciętne urządzenia z systemami Windows Phone i Android mogą pracować w tym trybie (o ile bateria była na początku w pełni naładowana) od 8 do 24 godzin w zależności od rodzaju urządzenia i pojemności baterii. Dla przykładu czas pracy z systemem KaMap dla poszczególnych urządzeń (o ile urządzenia nie są wykorzystywane do innych celów) jest orientacyjnie następujący: Galaxy Ace 9h, Galaxy S3 16h, Galaxy Note 2 20h, zegarek smatwatch Z1 12h, Lumia 800 10h. Należy pamiętać o wyłączeniu GPS'a po zakończonej wycieczce ponieważ w innym wypadku nastąpi całkowite rozładowanie baterii urządzenia.

Twórcy KaMap nie ponoszą odpowiedzialności jeśli z powodu używania aplikacji KaMap zużyją państwo baterie w swoich urządzeniach.

 

2. MENU

Poniżej zaprezentowany został rysunek obrazujący menu.

menu2

Menu zawiera następujące opcje:

 • Mapy - umożliwia wybranie i otwarcie mapy, pobranie map z Internetu, skasowanie pobranej mapy,
 • Kompas - wyświetla kompas,
 • Ustawienia - umożliwia konfigurację programu,
 • Trasy - umożliwia zaplanowanie trasy poruszania się,
 • Ślady- umożliwia zapisanie i oglądanie przebytego śladui,
 • Punkty - umożliwia zarządzanie punktami ważnymi dla użytkownika,
 • Wymiana danych - umożliwia wysyłanie na inne urządzenia plików punktów, tras i śladów oraz odbierania tych plików z innych urządzeń,
 • O programie - zawiera informacje o wersji oprogramowania i twórcach oraz linki do licencji oprogramowania i instreukcji obsługi,
 • Koniec - umożliwia zamknięcie programu.

3. Menu mapy

menu mapy2Aby otworzyć zainstalowaną mapę należy wybrać opcję MENU -> MAPY->Wybierz mapę.

Wyświetlony zostanie zbiór wszystkich zainstalowanych map. W celu otwarcia mapy należy kliknąć na mapę.

Aby skasować zainstalowaną mapę należy wybrać opcję MENU -> MAPY->Skasuj mapę.

Wyświetlony zostanie zbiór wszystkich zainstalowanych map. W celu usunięcia mapy z karty SD należy kliknąć na mapę.

Aby pobrać mapę z Internetu należy wybrać MENU -> MAPY-> Pobierz mapę. W następnym kroku należy wybrać rodzaj listy map do pobrania. Pierwsza opcja to "Pobierz listę map w sprzedaży", wybierając tą pozycję pobieramy listę map, które są aktualnie sprzedawane. Druga pozycja to "Pobierz listę wszystkich map nowych i starych", wybierając tą pozycję możemy pobrać listę map nie tylko tych sprzedawanych, ale również takich, które np. kiedyś zakupiliśmy i obecnie nie są już sprzedawane.

wybor listy

Po wybraniu listy map można wybrać mapę dostępną na serwerach KaMap, w następnym kroku nastąpi pobranie i instalacja mapy. Po zakończeniu pobierania mapy będzie można mapę wybrać do otwarcia.

wybor mapy

 

pobieranie mapy2

4. Rejestracja mapy

Po otwarciu mapy nie rejestrowanej wcześniej pojawi się okno rejestracyjne. Okno takie pojawiać się będzie co 30s, dopóki mapa nie zostanie zarejestrowana. Po dwukrotnym pojawieniu się okna i wyjściu z niego oglądana wcześniej mapa zostanie zmieniona na mapę Polski. Mapę można ponownie otworzyć po wejściu do menu mapy. Musi upłynąć co najmniej 15s przed ponownym otwarciem poprzedniej mapy.

Mapę nie zarejestrowaną można obejrzeć i stwierdzić jej przydatność. Do rejestracji mapy potrzebny jest numer seryjny. Numer ten można kupić w jednym ze sklepów wymienionych tutaj. Program również proponuje sklep do zakupu mapy.

Do rejestracji mapy wymagane jest połączenie z Internetem. Należy podać dane osoby, na którą mapa będzie zarejestrowana oraz numer seryjny mapy. Dodatkowo należy określić, czy mapa będzie rejestrowana dla konta Googla czy dla urządzenia (tylko android).

Rejestracja dla konta Googla możliwa jest jedynie, gdy w Androidzie zostało określone takie konto. Mapa zarejestrowana dla konta Googla może być rejestrowana dowolną liczbę razy dla tego samego konta i dla różnych urządzeń.

Rejestracja dla urządzenia umożliwia rejestrację mapy tylko dla dwóch różnych urządzeń mobilnych.

W formularzu rejestracyjnym należy zgodzić się na warunki umowy licencyjnej danej mapy.

Naciskając przycisk 'Zarejestruj' zgadzamy się równocześnie na przetwarzanie danych w systemie KaMap dla celów rejestracji mapy.

rejestracja2

Poniżej znajduje się film, w którym zaprezentowana została między innymi instalacja i rejestracja mapy.

 

5. Zmiana ustawień programu

Zmiana ustawień programu jest możliwa po kliknięciu na Ustawienia w menu Mapy.

Wyświetlone zostaje okno z parametrami konfiguracyjnymi programu:

opcje2

Użytkownik ma do wyboru następujące opcje:

 • Kolor wskaźnika - określa kolor wskaźnika położenia wyświetlanego gdy działa GPS, 
 • Rodzaj wskaźnika - określa wielkość wskaźnika położenia,
 • Kolor śladu - określa kolor śladu, po którym się poruszamy,
 • Kolor trasy - określa kolor trasy narysowanej przez użytkownika,
 • Wyświetlaj punkty - określa czy będą wyświetlane punkty użytkownika,
 • Wyświetlaj skalę - określa czy będzie wyświetlana skala w głównym oknie z mapą,
 • Wyświetlaj ślady - określa czy będą wyświetlane na mapie ślady i trasy,
 • Wyświetlaj prędkość - określa czy będzie wyświetlany panel prędkości w oknie głównym,
 • Wyświetlaj położenie - określa czy będzie wyświetlany panel z informacjami o położeniu geograficznym,
 • Wyświetlaj wysokość - określa czy będzie wyświetlany panel z informacjami o aktualnej wysokości użytkownika nad poziomem morza,
 • Nawiguj wzdłuż trasy - opcja ta określa czy program będzie dawał sygnały dźwiękowe, jeśli użytkownik oddali się od trasy na odległość większą niż zadana,
 • Odległość od trasy - określa maksymalną odległość na jaką użytkownik może się oddalić i program nie będzie dawał sygnałów dźwiękowych,
 • Dźwięk ostrzeżenia - można wybrać dźwięk jaki użytkownik usłyszy po oddaleniu się od trasy,
 • Format współrzędnych - format współrzędnych geograficznych jaki będzie używany przy wprowadzaniu i wyświetlaniu położenia,
 • Wyszukuj dokładne mapy - opcja ta określa czy program samodzielnie ma wyszukiwać i wyświetlać mapy o najlepszej skali dla danego terenu,
 • Kompas magnetyczny - program KaMap umożliwia korzystanie z kompasu, który może ustalać kierunki na podstawie wbudowanego kompasu magnetycznego, lub też na podstawie kierunku marszu wyznaczonego przez GPS, opcja określa sposób wyznaczania kierunku,
 • Częstość odczytu GPS - określa jak często program powinien odczytywać dane z GPS, zwiększenie częstości zmniejsza czas pracy urządzenia na baterii, jest to szczególnie ważne gdy GPS pracuje w trybie serwisu,
 • Sposób obsługi GPS - są dwa sposoby obsługi GPS: 
  • Pierwszy sposób powoduje wyłączenia GPS, gdy urządzenie przechodzi do trybu uśpienia, ten sposób nie pobiera dużo prądu i umożliwia pracę z programem KaMap przez kilka dni; 
  • Drugi sposób (praca w serwisie) umożliwia pracę GPS'a nawet w tedy, gdy urządzenie jest uśpione. Tryb ten umożliwia zapisywanie całego śladu, wzdłuż którego użytkownik się porusza.

Poniżej znajduje się film prezentujący informacje o ustawieniach.

 

6. Tworzenie i zarządzanie punktami

Program KaMap pozwala na zapisywanie, wyświetlanie i zarządzanie punktami wskazanymi i wyróżnionymi przez użytkownika.

menu punkty

Dodawanie nowego punktu (waypoint'a), zapis pozycji GPS

Aby utworzyć nowy punkt, należy przesunąć mapę w taki sposób, aby wybrany punkt znajdował się na środku ekranu i był wskazywany krzyżykiem. Ewentualnie, gdy jest włączony GPS, to można zapisać aktualną pozycję wskazywaną przez strzałkę.

srodek

Z MENU należy wybrać opcję PUNKTY oraz NOWY PUNKT. Można podać nazwę punktu oraz zmienić jego współrzędne, a następnie kliknij na przycisk Utwórz. Ewentualnie z menu szybkiego dostępu można wybrać ikonę pinu:

okno glowne2 pin

Zarządzanie listą punktów

Aby przeglądać, edytować lub usuwać punkty należy wybrać z MENU-> PUNKTY-> PRZEGLĄDAJ PUNKTY.

Okno przeglądania przedstawia poniższy rysunek:

przegladaj punkty2

Usuń – powoduje usunięcie wskazanego punktu z listy.

Pokaż – powoduje natychmiastowe przejście do wskazanego punktu i jego wyświetlenie na mapie, o ile przypisane temu punktowi współrzędne mieszczą się w jej granicach.

Prowadź – powoduje wskazanie kierunku marszu do wybranego punktu w oknie głównym oraz odległość w metrach do punktu. Aby zakończyć wyświetlanie tych informacji należy ponownie wybrać PRZEGLĄDAJ PUNKTY i Zakończ Prowadź.

Idź do – powoduje otwarcie okna, w którym pokazywany jest kompas wskazujący kierunek marszu do punktu.

Pliki z punktami

Program KaMap pozwala na zapisywanie i odczytywanie listy punktów do wskazanego przez użytkownika pliku. W tym celu należy wybrać z MENU PUNKTY jedną z dwóch opcji: OTWÓRZ PLIK Z PUNKTAMI bądź ZAPISZ PUNKTY DO PLIKU.

Pliki punktów zapisywane są w katalogu Kamap/waypoints, znajdującym się na karcie SD lub pamięci wewnętrznej urządzenia.

otworz punkty2

Uwaga! Wyjście z programu powoduje usuniecie puntów z pamięci programu, dlatego też należy pamiętać o zapisie punktów do pliku. Gdyby zdarzyło się jednak, że punkty nie zostały zapisane do pliku, a program z pewnych przyczyn przestał działać (np. system zamknął go w momencie dzwonienia telefonu), możliwe jest odzyskanie ostatnio utworzonych punktów po wejściu do okna OTWÓRZ PLIK Z PUNKTAMI i wybraniu Otwórz ostatnio niezapisane dane.

Plik z punktami można skasować po wejściu do MENU->PUNKTY->SKASUJ PLIK PUNKTÓW.

Zakończenie wyświetlania punktów

W celu zakończenia wyświetlania widocznych na ekranie punktów należy wybrać MENU->PUNKTY->ZAKOŃCZ WYŚWIETLANIE PUNKTÓW. Należy pamiętać, że wybranie tej opcji powoduje usunięcie punktów z pamięci i jeśli punkty nie zostały wcześniej zapisane to informacje o nich zostaną utracone.

Poniżej znajduje się film prezentujący sposób pracy z punktami użytkownika.

 

7. Tworzenie i zarządzanie śladami

Program KaMap pozwala na zapisywanie, wyświetlanie i zarządzanie śladami utworzonymi przez użytkownika w trakcie wędrówki. Ślad jest zapisem kolejnych położeń użytkownika w postaci krzywej prezentowanej na mapie.

Tworzenie Śladu

Aby utworzyć nowy ślad, z MENU wybieramy ŚLADY-> NOWY ŚLAD. Wyświetlone zostanie okno tworzenia nowego śladu. Po kliknięciu Utwórz nowy ślad zostanie utworzony.

menu slady

Menu ślady

Uwaga! Wybranie opcji utworzenia nowego śladu spowoduje usunięcie wszystkich, zgromadzonych w pamięci programu danych o dotychczasowym śladzie (o ile takie dane są zgromadzone).

Włączanie zapisu śladu

Aby włączyć opcję zapisywania śladu z MENU należy wybrać ŚLADY-> REJESTRUJ ŚLAD. Od tego momentu kolejne dane dotyczące położenia, a odczytywane z GPS zapamiętywane będą w programie KaMap jako punkty śladu. Wybranie REJESTRUJ ŚLAD spowoduje również utworzenie nowego śladu, jeśli taki nie był dotychczas utworzony. Jeśli natomiast ślad był już utworzony, spowoduje to jedynie kontynuowanie zapisu śladu.

Wyłączenie zapisu śladu odbywa się w ten sam sposób co włączenie, po kolejnym kliknięciu na REJESTRUJ ŚLAD.

Rejestracje śladu można również włączyć i wyłączyć z menu szybkiego dostępu.

zapis sladu

Informacja o tym, że ślad jest rejestrowany jest widoczna w postaci czerwonej kropki w górnej części ekranu. Gdy kropka ta ma białe wypełnienie oznacza to, że ślad nie jest w danym momencie rejestrowany z powodu braku prawidłowego sygnału GPS.

Komputer śladu

Komputer śladu dostarcza informacji o śladzie. Dostępne są: prędkość chwilowa, średnia prędkość całego śladu, prędkość maksymalna zaobserwowana dla śladu, suma przewyższeń (ile podeszliśmy do góry w trakcie zapisu śladu), długość śladu, czas zapisu śladu oraz wykres wysokości przebytego śladu.

komputer sladu

Zapisywanie śladu do pliku

Utworzony ślad można w dowolnym momencie zapisać do pliku. W systemie Android można wybrać format pliku śladu:

 • GPX - umożliwia zapis pełnej informacji o śladzie, otwieranie i zapisywanie plików w tym formacie trwa długo,
 • KML - format zgodny z Google Earth, niestety nie umożliwia zapisów prędkości i czasów podróży.

W calu zapisu śladu należy wybrać ZAPISZ ŚLAD DO PLIKU z MENU -> ŚLADY. Należy podać nazwę nowego pliku (nazwy są proponowane przez system i składają się z daty), lub wybrać nazwę z listy wcześniej utworzonych plików. Wówczas plik zostanie zamieniony.

Uwaga (system Android)! Pliki śladu zapisywane są w katalogu paths, znajdującym się w tym samym katalogu, w którym umieszczony jest katalog maps, przechowujący aktualnie przeglądaną mapę. Przykładowo, jeżeli mapa przechowywana jest w katalogu Karta SD\Kamap\maps, to pliki ścieżek zapisywane będą w katalogu Karta SD\Kamap\paths .

Otwieranie i kasowanie pliku śladu

Aby otworzyć zapisany wcześniej plik zawierający informacje o śladzie należy z menu ŚLADY wybrać opcję OTWÓRZ ŚLAD.

Uwaga! Wyjście z programu powoduje usuniecie śladu z pamięci programu, dlatego też należy pamiętać o zapisie śladu do pliku. Gdyby zdarzyło się jednak, że ślad nie został zapisany do pliku, a program z pewnych przyczyn przestał działać, możliwe jest odzyskanie ostatnio utworzonego śladu i po wejściu do okna OTWÓRZ PLIK ŚLADU i wybraniu Otwórz ostatnio niezapisane dane.

Plik śladu można skasować po wejściu do MENU->ŚLADY->SKASUJ PLIK ŚLADU.

Zakończenie wyświetlania śladu

W celu zakończenia wyświetlania widocznego na ekranie śladu należy wybrać MENU->ŚLADY->ZAKOŃCZ WYŚWIETLANIE ŚLADU. Należy pamiętać, że wybranie tej opcji powoduje usunięcie śladu z pamięci i jeśli ślad nie został wcześniej zapisany to informacje o nim zostaną utracone.

Poniżej znajduje się film prezentujący sposób pracy ze śladami.

 

8. Planowanie trasy

Program KaMap umożliwia planowanie trasy, którą chcemy przebyć. W programie możliwe jest narysowanie palcem trasy, którą planuje się podążać.

W menu trasy dostępne są opcje: Otwórz istniejącą trasę, Komputer trasy, Nowa trasa, Zapisz trasę do pliku, Skasuj plik trasy, Edytuj trasę, Zakończ wyświetlanie trasy. Opcje: Otwórz trasę, Zapisz trasę, Zakończ wyświetlanie trasy - działają w bardzo podobny sposób jak przy zarządzaniu śladami, dlatego też nie będą dalej dokładnie omawiane.

menu trasa

Opcje Nowa trasa oraz Edytuj trasę umożliwiają rysowanie trasy palcem na ekranie. Dodatkowo opcja Nowa trasa powoduje utworzenie całkowicie nowej trasy i skasowanie starej.
Edycję trasy można włączyć również poprzez menu szybkiego dostępu w oknie głównym.

menu edytuj

Po włączeniu edycji program przechodzi w tryb pełnoekranowy i pojawiają się dodatkowe trzy przyciski:

 • rysuj (ołówek) - po wciśnięciu przycisku ołówka program przechodzi się w tryb rysowania, w trybie tym po kliknięciu na ekran dodaje się kolejny punkt trasy. Aby przesunąć mapę należy wyjść z trybu rysowania klikając ponownie przycisk rysuj;
 • gumuj (gumka) - po przyciśnięciu gumki usuwany jest ostatnio postawiony punkt trasy;
 • koniec edycji (czerwony krzyżyk) - naciśnięcie przycisku krzyżyka powoduje wyjście z trybu edycji trasy i powrót do normalnego działania programu.

tworzenie trasy

Po narysowaniu trasy powinno się ją zapisać do pliku tak, by wprowadzone dane nie zostały usunięte przy zamknięciu programu.

Komputer trasy

Komputer trasy informuje użytkownika o długości trasy i przewidywanym czasie przebycia trasy. Dostępne są informacje o długości trasy, pozostałej jeszcze odległości, czasie przebycia całej trasy, pozostałym czasie podróży.

Czasy podróży ustalane są na podstawie prędkości. Jeśli GSP jest włączony to można skorzystać ze średniej prędkości poruszania się. Ewentualnie można zadać prędkość z jaką przewidujemy, że będziemy się poruszać. W celu obliczenia pozostałego czasu i odległości do przebycia można wybrać opcję Odwróć trasę jeżeli poruszamy się w stronę przeciwną niż trasa była rysowana.

komputer trasy2

Poniżej znajduje się film prezentujący sposób pracy z trasami.

 

9. Wymiana danych

Wymiana danych umożliwia wysyłanie i odbieranie plików punktów, tras i śladów do innych urządzeń z programem KaMap. Wymiana danych odbywa się poprzez Internet. Dostępne są dwie opcje: Wyślij dane i Pobierz dane.

Opcja Wyślij dane powoduje przesłanie pliku na serwer www.kamap.pl. Przed wysłaniem pliku należy wybrać jakiego rodzaju dane będą przesyłane. Po zakończonym przesyłaniu danych wyświetlany jest czteroliterowy kod potrzebny do pobrania pliku.

wyslij dane

Po wybraniu opcji Pobierz dane i podaniu kodu wcześniej otrzymanego następuje pobieranie pliku z serwera.

pobieranie1

Następnie po podaniu nazwy pliku lub akceptacji proponowanej nazwy można zapisać plik do pamięci. Po zakończeniu zapisu pliku można go otworzyć w dziale punktów, śladów lub tras.

pobieranie2

Wysłane na serwer www.kamap.pl pliki użytkownika są tam przechowywane przez około 24 godziny. Po tym czasie pliki są kasowane.

Uwaga! Każdy kto wpisze na swoim urządzeniu poprawny czteroliterowy kod może pobrać wysłany wcześniej plik.

Poniżej znajduje się film prezentujący sposób wymiany danych.

 

10. Informacje dodatkowe

W KaMap AN i KaMap WP pracują wszystkie mapy, jakie zostały dotychczas wydane w systemie KaMap.

Kamap łączy się z Internetem jedynie w momencie pobierania map z Internetu, rejestracji map, wymiany danych (wysyłania i odbierania plików punktów, tras i ścieżek) oraz po wybraniu jednego z linków w programie (np. link do licencji, instrukcji obsługi itp.). Do serwerów Kamap przekazywane są jedynie informacje niezbędne do przeprowadzenia rejestracji, a wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym. Przekazane informacje wykorzystywane są jedynie do celów rejestracji.